РИМ-Хасково с два доклада на конференция в Димитровград

По повод 70-годишнината от създаването на Димитровград, по инициатива на местния исторически музей се проведе Втора национална научна конференция на тема: „Светът на българина през ХХ век.” Научен ръководител бе проф. д-р Искра Баева. В нея участваха над 50 специалисти от цялата страна – историци, архитекти, етнографи, изкуствоведи и др. Конференцията разгледа изминалия ХХ век и неговото отражение в българското общество във всичките му аспекти – политически, икономически, социални, културни и др.

В конференцията взеха участие и историци от Регионалния исторически музей в Хасково.

Д-р Виолета Костова изнесе доклад, посветен на „Урбанизация, градоустройство и благоустрояване на град Хасково (1959–1989)“. Тя бе и председател на едно от пленарните заседания на научната конференция.

Научното съобщение на д-р Красимира Узунова и Галина Христова  бе свързано с „Търговската реклама в хасковските вестници – края на ХІХ, началото на ХХ век“.

AUTHOR

РИМ-Хасково

All stories by: РИМ-Хасково
X