Гробницата край с. Текето е свързана с Одриското царство

600 268 РИМ-Хасково
В резултат на всеотдайната работа на екипа на доц. Нехризов гробницата в надгробната могила до село Текето вече е открита. За да се достигне до нея обаче беше необходимо първо да се проучи част от средновековен некропол, който е разположен върху могилата. Разкрити са седем гроба с ориентация изток – запад, изградени и покрити с каменни плочи. Погребенията са извършени по християнски обряд – скелетите са положени по гръб със скръстени на гърдите ръце. Те са слабо съхранени поради силната киселинност на почвата, около тях не са открити никакви находки и това затруднява по-точното датиране на некропола.
Откриването на тракийското гробно съоръжение стана преди няколко дни и оттогава екипът работи по неговото пълно разкриване и документиране. Вече е изяснено, че то представлява значително като размери помещение с правоъгълен план. Изградено е от големи зиолитни блокове и е било покрито с такива. Подът е от плочи от същия тип скала. За съжаление съоръжението е сериозно пострадало от иманярска интервенция. Явно различни иманярски групи са достигнали до него през три големи изкопи във формата на тунели и са разбили стените му от юг, запад и изток, напълно е премахнато и покритието. По този начин автентичният вид на паметника е компрометиран, по-лошо е, че голяма част от живописната декорация на гробницата е унищожена. От малкото запазени на място участъци от стенната хоросанова мазилка може приблизително да се възстанови общия ѝ вид. Най-долу е разположен цокъл в наситено червено, след него следва пояс в жълт цвят, над него минава тясна лента очертана със светло сини линии, в която през известно разстояние са разположени червени квадрати с вписана в тях звезда, между квадратите има линейни орнаменти и свастики, нарисувани със светло син пигмент. Следва бял пояс с ширина като предходните цветни. Вероятно над него е бил разположен киматийонът, изрисуван с червено, тъмно синьо и жълто, но от него все още не са открити запазени части на място.
Както може да се очаква, в съоръжението няма никакви находки, които да подпомогнат очертаването на хронологическите рамки на изграждането му. Все пак основно в могилния насип и в изхвърлената от иманярите пръст бяха намерени части от снаряжението и въоръжението на погребаният тук тракийски аристократ – фрагменти от железни върхове на копия, нож, нагръдник и над 100 елемента от пластинчата ризница. Откриха се и фрагменти от тракийска керамика и част от алабастрон.
Подобни гробни съоръжения са открити на други места в Тракия и се свързват с разцвета на Одриското държавно обединение в края на V и първата половина на IV в. пр. Хр. Проучените неограбени такива гробове, като тези при Дуванлий и Черноземен, Пловдивско и Дълбоки и Шипка, Старозагорско се отличават с богатството и пищността на гробните дарове.
Допълнително ще публикуваме и снимки.
Автор

РИМ-Хасково

All stories by: РИМ-Хасково
X