Александровска гробница със знак за Европейско наследство

150 150 РИМ-Хасково

Вчера, Европейската комисия награди Тракийската гробница в с. Александрово със знак за Европейско наследство.

От 2013 г. насам са наградени общо 60 обекта, които имат основополагащо значение за създаването на съвременна Европа. Гробницата в с. Александрово е първият български обект, който ще носи знака за европейско наследство!

На официална церемония в Брюксел, на 13.06.2022, Комисията ще награди избраните общо 12 обекта за 2021 г. и ще раздаде официалните табели със знака, който да бъде поставен на входовете на обектите.

Обектите на европейското наследство вдъхват живот на наративното послание за Европа и на историята, която стои зад него. Те имат за цел популяризиране на символните европейски ценности и на важната роля, която тези обекти играят в историята и културата на Европа. Тези обекти предлагат и ценни образователни дейности, особено за младите хора.

Обектите на европейското наследство могат да бъдат посещавани поотделно или като част от мрежа. Те безспорно допринасят за сближаването на Европейския съюз и неговите граждани.

Автор

РИМ-Хасково

All stories by: РИМ-Хасково
X