Американски младежи на културен обмен

504 360 РИМ-Хасково

Днес, музея в Хасково разгледаха 20 американски кадети по програмата за междукултурен обмен със САЩ, наречена CULP. Групата, която се състои от кадети на възраст до 20 години е в България за месец и вече е посетила няколко музеи и забележителности в района. Отговорникът за България по програмата сподели  радостта си, че скоро РИМ – Хасково ще започне ремонт на една от залите, в която ще бъдат наредени нови експозиции.  Той обясни, че РИМ – Хасково е неразделна част от програмата за посещение на различни групи американски кадети всяка година и сподели позитивните си впечатления за новата зала Археология. Кадетите разгледаха всички експозиции на музея, както и изложбата „Хасково в пощенските картички на три деситилетия“, изложена във фоайето му.

Автор

РИМ-Хасково

All stories by: РИМ-Хасково
X