ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

150 150 РИМ-Хасково

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНАТА ЦЕНА НА УСЛУГА

Във връзка с подготовката на възлагане на услуга по проект „Културна съкровищница“ CB005.2.23.013, съфинансиран от програма „Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция“ Ви каним да вземете участие в настоящето пазарно проучване, имащо за цел определяне на пазарната стойност на услугата, като в срок до 17:00 часа на 30.10.2020 г. представите Индикативна ценова оферта при условията на приложението.

Желаещите да се включат в пазарното проучване, могат да изпращат своите предложения на електронен адрес: info@haskovomuseum.com

Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство, а ще бъдат приложени единствено към досието на обществената поръчка за услугата. Уведомяваме Ви, че представените от Вас стойности са с индикативен характер и не са обвързващи, като единствената цел е да бъде извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени, които да бъдат сравнени и анализирани и на тази основа да бъде определена прогнозната стойност на услугата.

Приложение:

Техническо задание

Автор

РИМ-Хасково

All stories by: РИМ-Хасково
X