Поименен списък на репресираните в Хасковска област 1944 – 1989 г.

150 150 Д-р Веселина Узунова
**списъкът е непълен и РИМ-Хасково продължава да издирва информация
Имена Жител на Репресивна мярка Година Професия
Абаджиев, Гено Петров Хасково осъден на смърт  от НС Х-во 1945 разузнавач ДС 2-ра степен
Абаджиева, Василка Иванова Генералово изселване
Абаджиев, Тодор Иванов Генералово изселване
Абаджиев, Иван Василев Генералово изселване
Абаджиев, Вълко Хасково убит 14.9.1944
Абаджиев, Захари Котленско ТВО Росица 1945 началник сметната палата
Аврамов, Георги Иванов Книжовник емигрирал 1948 николапетковист
Аврамов, Енчо Криво поле ТВО земеделец
Адамов, Ставри Сидеров Мезек ТВО Николаево 1949-1951
Аданев, Павел Янев Камилски дол ТВО Белене 1951-1953
Аданев, Васил Илчев Хухла ТВО лекар
Аденов, Адам Илчев Хухла изселване
Аданева, Тодорка Атанасова Хухла изселване
Аксой, Кязим Поповец изселване
Александров, Петър Генов Свирково изключване от ВУЗ студент
Алексиев, Костадин Йорданов Любимец осъден за опит за бягство 1948 земсист
Алексиев, Станой Илиев Любимец емигрирал 1948
Али, Хатче Сакъб Хасково принудително заселване 1984
Али, Фатмегюл Халил  Кладенец изселване
Алиев, Али Мустафов Големанци емигрирал 1948
Анастасов, Тодор Хасково ТВО 1945 учител
Анастасов, Тодор Георгиев Кочаш арестуван и измъчван свещеник
Ангелаков, Ангел Пеев Малко градище емигрирал 8.4.1949 горянин
Ангелов, Ангел Жеков Болярово осъден 1946 земеделски стопанин
Ангелов, Ангел Желев Горски извор лежи 2 присъди 1950-1951; 1955-1956
Ангелов, Ангел Тенев Брягово репресия неуточнена 1944 кметски наместник
Ангелов, Атанас Петков Клокотница осъден от НС Х-во колар
Ангелов, Бойчо Димитров Малко градище репресия неуточнена
Ангелов, Боян Петров Харманли уволнен 1948 адвокат и член на демократическата партия
Ангелов, Вълко Стоев Свиленград изселване 1951-1955 земеделец
Ангелов, Георги Иванов Любимец изселване
Ангелов, Димитър Стоянов Корен ТВО 1947 адвокат и предстадател на БЗНС
Ангелов, Иван Димитров Хасково осъден 1948 земеделски стопанин
Ангелов, Иван Димитров Стара левка емигрирал 1948
Ангелов, Йордан Иванов Върбово лежал без присъда 1949
Ангелов, Никола Наумов Хасково осъден от НС Провадия ж.п. полицай
Ангелов, Петър Пенчев Хасково разстрелян 12.9.1944 царски офицер
Ангелов, Христо Димов Свиленград осъден от военен съд 1952
Ангелова, Еленка Христова Свиленград изселване 1951-1955 земеделец
Ангелова, Марийка Стоева Свиленград изселване 1951-1955 земеделец
Ангелова, Тонка Желева Орлов дол изселване
Ангелова, Мария Ралева Дъбовец изселване
Ангелова, Еленка Николова Вълче поле изселване 11.4.1951-16.12.1954
Ангелова, Дона Вангелова Райкова могила изселване
Ангелчев, Димитър Михайлов Свиленград емигрирал 1949
Андонов, Димитър Христов Кап. Андреево изселване
Андонов, Дончо Янакиев Свиленград емигрирал 1949
Андонов, Ангел Хасково убит 3.11.1944 полицейски началник
Андонов, Атанас Ангелов Сусам трудово мобилизиран 1949-1950
Андонов, Андон Василев Хасково безследно изчезнал 26.окт.44 свещеник
Андонов, Костадин Христов Кап. Андреево емигрирал 1949
Андонов, Стефан Русев Хасково емигрирал 1947
Антонов, Васил Георгиев Свиленград емигрирал 1948
Антонов, Драган Ефтимов Раковски безследно изчезнал 2.окт.44
Андреев, Даньо Петков Черноконево безследно изчезнал 4.10.1944
Апостолов, Георги Вълков Орешец осъден и изселен земеделски стопанин
Апостолова, Стоянка Енчева Орешец изселване
Аптулова, Зинеп Мехмедова Малево изселване
Аптулова, Фатме Малево изселване
Арабаджиев, Юрий Стоянов Пчелари осъден 1986
Арабаджиев, Димитър Ангелов Стара левка изселване
Арабаджиева, Калуда Иванова Стара левка изселване
Арабаджиева, Веселина Иванова Малево изселване 26.4.1951-13.7.1954
Арабаджиев, Станьо Студена емигрирал земеделец
Арабаджиев, Никола Димитров Колев Кап. Андреево емигрирал 1950
Арабаканов, Славчо Криво поле арестуван и измъчван николапетковист
Аргиров, Георги Костадинов Светлина ТВО Белене 1949-1952 николапетковист
Аргиров, Костадин Костадинов Георгиев Мустрак емигрирал 1949
Аргиров, Димитър Бяла река ТВО Белене земеделски стопанин
Аргиров, Добри Стамов Брягово арестуван и измъчван 1944
Аргирова, Елена Милкова Свиленград изселване
Арнаудов, Атанас Костадинов Хасково безследно изчезнал 14.10.1944 търговец
Арнаудов, Запрян Янев Хасково ТВО Белене 1949 търговец
Арнаудов, Делчо Бонев Черноконево безследно изчезнал 20.9.1944
Атанасов, Ангел Стоев Карнобат осъден от НС Х-во подофицер
Атанасов, Крум Стефанов /Тръпков/ Димитровград убит без присъда 1944
Атанасов, Янко Колев Въгларово осъден за опит за бягство 1949-1953
Атанасов, Сава Маргаритов Харманли уволнен 1948 адвокат
Атанасов, Стоил Димитров Хасковско репресия неуточнена земсист
Атанасов, Стоян Славчев Хасково осъден за опит за бягство 1950-1953
Атанасов, Стоян Борисов Конници изселване
Атанасов, Стратия Божинов Момково емигрирал 1950
Атанасов, Паскал Райков Гарваново безследно изчезнал 25.11.1944
Атанасов, Петър Димитров Хасковско убит
Атанасов, Георги Димитров Чернодъб емигрирал след 9.9.1944
Атанасов, Никола Божинов Хасково изселване
Атанасов, Нико Борисов Клокотница осъден от НС Х-во 1945 бакалин
Атанасов, Мирчо Димитров Хасковско изселване 22.8.1950-24.6.1954
Атанасов, Иван Ангелов Хасково уволнен 1948 адвокат
Атанасов, Иван Йорданов Върбица убит при опит за преминаване на границата 7.септ.47 земеделец
Атанасов, Иван Куртев Левка осъден на смърт от НС Бургас
Атанасов, Иван Василев Хасковско изселване
Атанасов, Иван Стоянов Хасково осъден от НС Х-во полицейски началник
Атанасов, Димитър Сотиров Бисер емигрирал 1950 горянин
Атанасов, Димитър Костадинов Димитровче изселване
Атанасов, Димитър Христов Любимец изселване
Атанасов, Димитър Мирчев Хасковско изселване 22.8.1950-24.6.1954
Атанасов, Васил Димитров Свиленград емигрирал 1951
Атанасов, Вангел Петров Мезек осъден 1946
Атанасов, Велик Кръстев Студена осъден за опит за бягство
Атанасов, Вълкан Делчев Оряхово емигрирал 1948
Атанасов, Атанас Ангелов Шопов Любимец емигрирал 1948
Атанасов, Атанас Ст. Конници изселване
Атанасов, Атанас Василев Хасково осъден от НС Борисовград
Атанасов, Атанас Георгиев Бисер емигрирал 1950 горянин
Атанасов, Божин Хасково убит 1944 полицейски резидент
Атанасов, Цветан Иванов Хасково пребит и осакатен 1945 счетоводител
Атанасова, Надка Христова Дъбовец изселване
Атанасова, Велика Божинова Любимец изселване
Атанасова, Марийка Иванова Любимец изселване
Атанасова, Мария Димитрова Свиленград в нелегалност 1951 горянин
Атанасова, Делка Христова Хасково изселване
Атанасова, Анка Христова Димитровче изселване
Атлев, Танчо Хасковско репресия неуточнена
Атлев, Маню Хасковско репресия неуточнена
Ахмедов, Емин Назифов Хасково осъден от НС Х-во войник
Бакалов, Атанас Стефанов Конуш осъден 1948-1950 анархист
Бакалов, Димо Тодоров Харманли предварителен арест 1951
Балимезов, Петко Николов Царева поляна репресия неуточнена
Балабанов, Запрян Ангелов Странско осъден земеделец
Балабанов, Петър Русев – Качуля Странско репресия неуточнена земеделец
Балабанов, Ганьо В. – Тангъра Странско ТВО Белене земеделец
Балабанов, Димо Димов – Бубаря Странско осъден земеделец
Балджиев, Колю Хасково убит 1944 полицейски резидент
Балтов, Иван Делчев Николово арестуван и измъчван 18.март.45 пълномощник в с. Широка поляна
Балтов, Делчо Петров Хасково ТВО 1944-1945 околийски управител
Банев, Георги Петров Лозен осъден за опит за бягство 1949-1953
Банова, Димка Тодинова Любимец изселване 1951-1954
Банов, Петър Свиленградско ТВО Белене 1950-1953
Барбалов, Иван Цанев Хасково осъден 1947-1949 аптекар
Барбалов, Илия Цанев Хасково ТВО Белене 1945-1951 офицер, генералски ординарец
Батков, Огнян Славов Любимец осъден 1948 легионер
Батчев, Лазар Стоянов Тополовград предварителен арест 1951-1952
Бахаров, Кръстю Христов Ивайловград емигрирал 1949
Бахаров, Петър Георгиев Хасковско осъден 1959-1964
Бахчеванов, Васил Добрев Хасково безследно изчезнал 13.10.1944
Башерлиев, Димитър Ламбов Малък Воден изселване
Бегов, Димитър Иванов Ивайловград осъден 1964
Беджева, Надка Асенова Малево изселване
Бекярова, Николина Борисова Райкова могила изселване
Белев, Атанас Ябълково ТВО Белене земеделски стопанин
Белев, Белю Николов Димитровград изключване от ВУЗ студент
Белев, Иван Тенчев Хасково ТВО 1945 легионер, социалдемократ
Белински, Иван Стефанов Хасково ТВО Белене 1950-1954
Белтонев, Димитър Сталев Хасково осъден от НС Х-во разузнавач
Белчев, Христо Илиев Хасково ТВО Перник 1948-1949
Белчев, Димитър Георгиев Любимец осъден 1948, 1949, 1956 земсист
Беров, Диньо Желев Пясъчево осъден 1956-1961
Бирбучков, Тодор Кузманов Хасково емигрирал 1947
Бисеров, Дамян Дамянов Бисер уволнен адвокат и легионер
Боашерлиев, Никола Ламбов Димитров Малки воден емигрирал 1948
Бобчев, Атанас Атанасов Горски извор безследно изчезнал 1944-1945 индустриалец, кмет
Богданов, Атанас Горски извор многократно арестуван и съден николапетковист
Богданова, Невена Георгиева Плевун в нелегалност 1949 горянин
Богоев, Генчо Хасковско репресия неуточнена
Бодуров, Савко Константинов Хасково уволнен без право на доход 1946 офицер от ВВС
Бодуров, Коста Големанци репресиран николапетковист
Бодурова, Тодора Костова Бяло поле изселване
Боев, Ангел Христов Сладун емигрирал 1949
Боев, Делчо Малево затвор председател на БЗНС в Малево
Боев, Стойко Хасковско репресия неуточнена
Боев, Петър Петков Крепост осъден от НС х-во 1945 кметски наместник на Крепост
Боев, Ненко Василев Хасково изключване от ВУЗ студент в юридически факултет
Божинов, Иван Николов Хасково изселване
Божинов, Иван Стратиев Любимец изселване
Божинов, Божин Димов Хасковско изселване 10.8.1950-7.9.1954
Божинов, Божин Стратиев Любимец изселване
Божинов, Божин Атанасов Любимец изселване
Бозмов, Димитър Стоянов Харманли репресия неуточнена
Бозуков, Георги Тянев Хасковско осъден 1948-1949
Бозуков, Христо Цолев Стоев Чернодъб емигрирал 1948
Бойдев, Делчо Василев Хасково осъден от НС Х-во полицейски стражар
Бойдев, Делчо Георгиев Хасково осъден от НС Асеновград 1945
Бойдев, Латун Павлов Войводово ТВО Белене 1949-1950
Бойдев, Бойдю Димитров Малево осъден 1958 земсист
Бойчев, Коста Пасев Хасково безследно изчезнал 3.10.1944 полицай
Бонев, Делчо Димитровград убит 13.9.1944 счетоводител на Вулкан
Бонев, Бончо Тодоров Свиленград изселване 28.8.1950-25.3.1954
Бонева, Катина Нешева Свиленград изселване 28.8.1950-25.3.1954
Бонева, Елена Христова Свиленград изселване 28.8.1950-25.3.1954
Бонева, Катя Бончева Свиленград изселване 28.8.1950-25.3.1954
Бонев, Вълко Светлина репресия неуточнена
Бончев, Добри Ябълково ТВО Белене николапетковист
Бончев, Кузман Колев Конуш ТВО, осъден от НС Чирпан подпоручик
Борачев, Васил Илиев Хасково осъден на смърт от НС Стара Загора Околийски управител
Борачев, Петър Христов Малево осъден 1958 земсист
Бордияшева, Станка Димитрова Ивайловград изселване
Борлаков, Георги Иванов Хасковско изселване
Бояджиев, Иван Р. Горски извор репресия неуточнена 1949 земеделец
Бояджиев, Коста Илчев Дряново ТВО 1944 – николапетковист
Брайков, Тодор Николов Свиленград осъден 1968-1970
Брайкова, Любомира Хасково уволнен учител по френски в земеделската гимназия
Братанов, Братан Славов Бяло поле репресия неуточнена
Братанов, Тоню Александрово ТВО Белене земеделец
Братанов, Руси Свирково ТВО Белене земеделец
Братков, Огнян Славов Любимец осъден за опит за бягство 1948-1950
Брацов, Георги Бойчев Симеоновград репресиран
Бройков, Бройко Иванов Хасково емигрирал 1946
Будаков, Ангел Хасковско репресия неуточнена
Буналов, Ангел Тодоров Петров Хасково ТВО Белене 1948 адвокат, член на Демократическата партия
Бумбаров, Георги Димитровград арестуван
Бумбаров, Крум Димитровград осъден 1955-1956 евангелистки свещеник
Бутраков, Пейчо Енев Свиленград емигрирал 1948
Бъчваров, Славчо Димитров Криво поле убит земеделец и поет
Бъчваров, Михаил Добрев Любимец изселване
Бъчваров, Методи Харманлийско убит 9.11.1944 пом.-командир на 6и конен полк
Бъчварова, Атанаска Тодорова Любимец изселване
Бюлбюлев, Димо Севов Харманли безследно изчезнал 09.1944
Вангелов, Вълю Ванчев Узунджово емигрирал 1948 земеделец на нар. представител ВНС
Вакрилов, Велко Конуш ТВО Белене земеделец
Вангелов, Ангел Пеев Вангелански Свиленград убит легионер/горянин
Вангелов, Георги Иванов Любимец изселване 28.8.1950-13.4.1954
Вангелов, Иван Ангелов Любимец изселване 28.8.1950-13.4.1954
Вангелов, Ангел Иванов Любимец изселване 28.8.1950-13.4.1954
Вангелова, Марийка Тенева Любимец изселване 28.8.1950-13.4.1954
Вангелова, Марийка Николова Кап. Андреево изселване
Ванев, Ванчо /Богунчето/ Болярово осъден 1949 горянин
Ванчев, Ванчо Георгиев Ябълково ТВО Макаренко 1948
Варсанов, Ангел Хасково безследно изчезнал окт.44
Варсанов, Петър Василев Хасково безследно изчезнал 13.10.1944 тютнотърговец
Васев, Манол Николов Хасково ТВО Росица 50-те анархист
Василев, Костадин Кръстев Момково изселване
Василев, Кръстю Атанасов Мезек емигрирал 1945
Василев, Иван Генев Свирково безследно изчезнал 10.1944
Василев, Вешко Петков Малко градище изключване от ВУЗ студент
Василев, Васил Атанасов Свиленград осъден от НС работник
Василев, Атанас Гинев Хасково ТВО Бобов дол 1950
Василев, Георги Иванов Мангъзов Генералово емигрирал 1949
Василев, Димо Желев Харманли емигрирал 1948
Василев, Павел Попигнатов Бисер емигрирал 1948
Василев, Христо Долно войводино осъден горянин
Василева, Райна Костова Хасковско изселване
Василева, Лиляна Димитрова Ивайловград изселване
Василева, Жела Маринчева Момково изселване
Василева, Дона Кръстева Момково изселване
Василева, Господинка Дякова Бряст изселване
Василева, Латка Иванова Константиново репресия неуточнена земеделец
Ватансевер, Реджеп Паничково ТВО Белене 1985
Велев, Благой Димитров Бяла река осъден 1946 земеделски стопанин
Велев, Тончо Господинов Димитровград задържан 1951
Вели, Ридван Касим Хасково осъден 1984-1985
Велков, Георги Хасковско репресия неуточнена военен/ полицай
Велчев, Киро Минков Александрово емигрирал 1949
Велчев, Константин Василев Симеоновград ТВО Белене 12.1949-06.1951
Велчев, Ангел Константинов Симеоновград репресия неуточнена
Велчев, Димитър Георгиев Харманли осъден 48-48;48-49;56
Велчев, Велчо Христозов Димитровград изключване от ВУЗ студент
Велчев, Васил Атанасов Криво поле осъден 1951 николапетковист
Велчев, Гого Юрданов Болярово убит 1960 николапетковист
Велчева, Донка Ангелова Симеоновград репресиран
Венев, Стефан Димитров Кюркчиев Горски извор в нелегалност 1948 горянин
Видев, Христо Силиев Върбица убит при опит за преминаване на границата 7.септ.47 земеделец
Видов, Янко Иванов Хасково ТВО Долно Богров 1948 и 1949
Витанов, Ангел Григоров Хухла репресия неуточнена
Вичев, Андрей Димитров Срем осъден 1984 локомотивен машинист
Владков, Иван Жеков Остър камък убит 12.7.1987 земеделец
Влайков, Георги Петров Хлябово осъден 1949 земеделец
Воденичаров, Димитър Стоилов Димитровград репресия неуточнена
Воденичарова, Минка Хлябово изселване 1949 земеделец
Воденичарова, Митра Хлябово изселване 1949 земеделец
Войчев, Иван Стефанов Хасково уволнен 1948 адвокат
Вълканов, Вълкан Иванов Димитровград осъден за опит за бягство 1949-1950
Вълканов, Вълкан Тенев Константиново емигрирал 1948 николапетковист
Вълканов, Гиню Тянев Константиново ТВО 1948
Вълков, Нейко Киров Мъдрец безследно изчезнал 4.10.1944
Вълков, Киро Георгиев Медникарово безследно изчезнал 7.9.1944
Вълков, Васил Атанасов Александрово ТВО Белене, ТВО Ловеч
Вълков, Иван Колев Димитровград изключване от ВУЗ студент
Вълков, Драгия Хасковско репресия неуточнена
Вълков, Димо Зафиров Малко градище убит при опит за преминаване на границата 5.11.1951
Вълков, Вълко Зафиров Малко градище емигрирал 1949
Вълков, Вълко Георгиев Хасковско изселване 1949-1954
Вълков, Вълко Кирев Александрово емигрирал 1948
Вълков, Вълко Стоев Любимец осъден за опит за бягство 1948 учител по физика
Вълков, Вълко Пенев Медникарово убит 1.10.1944 счетоводител
Вълков, Златин Запрянов Брягово арестуван и измъчван 1944
Вълков, Митю Петров Остър камък в нелегалност 1950 горянин
Вълков, Тодор Ал. Колев Младиново в нелегалност 1950 горянин
Вълков, Трифон Тодоров Добрич осъден 1949 строителен техник
Вълкова, Хриса Василева Хасковско изселване
Вълчанов, Желю Василев Харманли безследно изчезнал 1944
Вълчев, Делчо Русев Българин в нелегалност
Вълчев, Стойчо Георгиев Стамболийски осъден 1950-1951 горянин
Вълчев, Павел Янков Брягово осъден от НС Х-во Околийски управител
Вълчев, Петър Димитров Хасково изселване 1951-1954
Вълчев, Лозю Марков Поляново задържан и убит в ареста 1952 николапетковист
Вълчев, Георги Стамболийски убит при опит за преминаване на границата 17.10.1948 николапетковист
Вълчев, Любен Георгиев Хасково осъден на смърт от НС Х-во 1945 разузнавач ДС 2-ра степен
Вълчев, Георги Въчев Хасковско изселване
Вълчев, Вълчо Калоянов Хасковско изселване
Вълчев, Вълчо Христев Димитровче осъден за опит за бягство 1948 земеделец
Вълчев, Петко Хасковско репресия неуточнена
Вълчев, Стою Звиница убит 1945 земеделец
Вълчев, Тодор Троян безследно изчезнал
Вълчев, Тодор Мирчев Остър камък осъден 1946 земеделски стопанин
Вълчева, Таня Димитрова Хасково изселване
Вълчева, Румяна Чанкова Хасково изселване 1951-1954
Върбанов, Георги Трендафилов Пашово осъден за опит за бягство 1948 земеделец
Върбанов, Стефан Христов Устрем изселване
Върбанов, Димитър Христов Устрем задържан и тормозен земеделец, икономист-счетоводител
Въчев, Въчо Георгиев Мин. Бани изключване от ВУЗ студент
Въчев, Димитър Георгиев Харманли емигрирал 1951
Габеров, Дончо Колев Хасково осъден от НС Чирпан полицай в с. Чорбаджийско
Габровски, Вълчо Желев Николово осъден 1955-1956
Гагалиев, Анастас Иванов Горски извор безследно изчезнал
Гагачев Димо Костов Генералово осъден 1948-1951
Гаджев, Георги Вълков Въгларово в нелегалност 1949
Гаджев, Емил Мартинов Мин. Бани осъден 1966-1969
Ганев, Дечо Кръстев Ябълково репресия неуточнена
Ганев, Запрян Иванов Свирково безследно изчезнал 10.1944 полицай
Генов, Стилю Жеков Хасково ТВО евангелистки петдесятник осъден за нелегален канал към Гърция
Ганчев, Ганчо Николов Димитровград изключване от ВУЗ студент
Ганчева, Руса Николова Кап. Андреево изселване
Гачев, Жеко Тодоров Хасковско изселване
Гачов, Атанас Костадинов /войводата/ Райкова могила емигрирал 1951
Гарбушев, Ташо Ставрев Турско поле емигрирал 1948
Гарванов, Димитър Атанасов Хасковско изселване 22.8.1950-24.6.1954
Гарванова, Хриса Христова Хасковско изселване 22.8.1950-24.6.1954
Генев, Делчо Василев Узунджово ТВО Белене земеделец
Генев, Петър Христов Харманли осъден 1973-1974
Генев, Илия Кръстев Свиленград осъден 1950-1952
Генев, Йордан Малево осъден 1951 г. земеделец
Генев, Никола Димитров Харманли в нелегалност 1950 горянин
Генков, Генко Йорданов Малево ТВО Белене 1951 г. и 1958 г. земеделец
Генков, Георги Д. Хасково уволнен 1948 адвокат
Генова, Мара Вангелова Райкова могила изселване
Генев, Димитър Харманли безследно изчезнал 20.9.1955
Генов, Стефан Харманли безследно изчезнал 8.10.1944 лекар
Генов, Стефан Иванов Райкова могила емигрирал 1950
Генчев, Генчо Димитров Хасковско убит 10.12.1944 легионер
Генчев, Георги Вълчев Плевун емигрирал 1946
Генчев, Стефан Стефанов Гандев Симеоновград емигрирал 1947
Георгакиев, Борис Янакиев Сива река осъден за опит за бягство 1948-1949 земсист
Георгиев, Ангел Андонов Любимец емигрирал 1949
Георгиев, Атанас Тодоров Хасково емигрирал 1946
Георгиев, Димитър Тенев Странско ТВО Белене юрист
Георгиев, Димитър Андонов Тенев Мустрак емигрирал 1949
Георгиев, Димитър Михайлов Илиев Любимец емигрирал 1948
Георгиев, Христо Малко Градище репресия неуточнена легионер/горянин
Георгиев, Христо Иванов Кап. Андреево емигрирал 1949
Георгиев, Янчо Георгиев Долно черковище осъден за опит за бягство 1953 военен
Георгиев, Тодор Доброшинов Петелово осъден от НС полицай
Георгиев, Тодор Атанасов Спахиево осъден от НС Х-во бирник – секретар
Георгиев, Тодор Пейков Свирково репресия неуточнена
Георгиев, Михаил Андреев Хасково лежал без присъда 1945
Георгиев, Станко Ангелов Любимец осъден 1948-1950
Георгиев, Стоян Лъджа осъден 1945 николапетковист
Георгиев, Константин Хасковско ТВО Белене от 1949 лекар
Георгиев, Кръстю Киряков Ивайловград емигрирал 1949
Георгиев, Иван Вълканов Хасковско убит при опит за преминаване на границата 1948
Георгиев, Иван Колев Бодрово ТВО Белене 1949-1950
Георгиев, Иван Далчев Динево репресия неуточнена
Георгиев, Иван Андонов Мустрак изселване 28.8.1950-14.5.1954
Георгиев, Иван Николов Хасково осъден 1946 търговец
Георгиев, Димо Митев Орлов дол осъден от НС Чирпан
Георгиев, Господин Василев Симеоновград осъден на смърт 1957-1961 военен
Георгиев, Жечо Хасково ТВО стопански деец
Георгиев, Жеко Фотев Димитровче изселване
Георгиев, Георги Илиев Хасково осъден стопански деец
Георгиев, Георги Йорданов Нова Надежда в нелегалност 1949
Георгиев, Георги Христев Хасково убит 12.9.1944 фелдфебел
Георгиев, Георги Петров Ламбуш емигрирал 1949
Георгиев, Георги Колев Динево убит 11.5.1945 земеделец
Георгиев, Георги Костов Хасково ТВО Белене 1949-1951
Георгиев, Георги Димитров Динево в нелегалност 1950
Георгиев, Георги Димитров Ново село изселване
Георгиев, Георги Димитров Лисово емигрирал 1950
Георгиев, Георги Господинов Войводово репресия неуточнена
Георгиев, Георги Вълчев Хасково изселване 2.9.1951-30.5.1954
Георгиев, Георги Въчев Сусам съден от НС Х-во 1945 км. наместник в Сусам
Георгиев, Георги Ангелов Акузов Любимец емигрирал 1948
Георгиев, Георги Ангелов Хасково безследно изчезнал
Георгиев, Георги Андонов Мустрак изселване 28.8.1950-14.5.1954
Георгиев, Георги Димов Малево осъден 1958 земеделец
Георгиев, Георги Мавродиев Малко Градище емигрирал 1945
Георгиев, Георги Панайотов Кап. Андреево емигрирал 1949
Георгиев, Вълчо Стоев Хасково изселване
Георгиев, Венеци Павлов София осъден легионер
Георгиев, Ангел Христозов, Будаков Хасково безследно изчезнал окт.44
Георгиев, Ангел Кръстев Ивайловград репресия неуточнена
Георгиев, Недялко Несторов Царева поляна осъден 1946 свещеник
Георгиев, Петко Криво поле арестуван земеделец
Георгиева, Яна Стратиева Поляново изселване
Георгиева, Фота Христова Генералово изселване
Георгиева, Султана Петрова Свиленград изселване
Георгиева, Стефана Димитрова Малко градище изселване
Георгиева, Недялка Димитрова Ново село изселване
Георгиева, Неда Димитрова Кап. Андреево изселване
Георгиева, Марина Делчева Доситеево изселване
Георгиева, Ирина Димитрова Ново село изселване
Георгиева, Златка Димитрова Хасково изселване 1950-1954
Георгиева, Пенка Димитрова Хасково изселване 1951-1954
Георгиева, Елена Андонова Мустрак изселване
Георгиева, Добра Христова Малко градище изселване
Георгиева, Божана Вълчева Хасково изселване
Гиков, Петър Григоров Хасково ТВО Белене индустриалец
Гиков, Иван Петров Хасково ТВО Белене индустриалец
Гиков, Райно Григоров Хасково умира след арест 1944 19.дек.44 индустриалец
Гибев, Нейко Харманли ТВО Белене собственик на маслобойна
Гирев, Ганьо Ив. Върбица убит при опит за преминаване на границата 7.септ.47 земеделец
Главански, Стоян Желязков Стоянов Главан в нелегалност 1947 горянин
Главчева, Христина Златева Орлов дол изселване
Гноеной, Яко Давидов Хасково съден от НС С-я за стопанска дейност търговец
Говедаров, Атанас Николов Драбишна емигрирал 1950
Гогов, Теню Делчев Жълти бряг съден от НС Х-во 1945 подпоручик
Гогов, Делчо Тодоров Криво поле осъден на смърт от НС София 1945 индустриалец, кмет
Гогов, Андрей Иванов Николово осъден 1950-1956
Гоговски, Делчо Хасково многократно арестуван 1950 земеделец, кулак
Гоговски, Иван Хасково многократно арестуван 1949 земеделец
Гоговски, Панайот Хасково многократно арестуван земеделец, питиепродавец
Господинов, Каню Симеоновград осъден 1953 николапетковист
Господинов, Иван Николов Хасково ТВО 1945 бранник
Господинов, Паскал Паскалев Старо село съден от НС Х-во 1945 стражар
Господинов, Никола Атанасов Райкова могила емигрирал 1950
Господинов, Никола Димитров Свиленград предварителен арест 1947-1948
Господинов, Динко Атанасов Хасково съден от НС Х-во чиновник
Господинов, Димитър Иванов Малко градище ТВО, осъден за опит за бягство 1948 земсист
Господинов, Димитър Желязков Младиново емигрирал 1949 член на ССМ
Господинов, Господин Желязков Младиново изселване
Господинов, Господин Радев Симеоновград репресия неуточнена
Господинов, Господин Георгиев Александрово в нелегалност 1948 горянин
Господинова, Теодора Петрова Тополовград изселване
Господинова, Митра Желязкова Младиново изселване
Гочев, Тянчо Марков Поляново безследно изчезнал 11.1944
Гочев, Стефан Иванов Свиленград осъден 2.10.1952 католически свещеник
Гочев, Гочо Христозов Димитровград изключване от ВУЗ студент
Гочев, Тодор Харманли ТВО Белене николапетковист
Гочев, Юрдан Обручище ТВО Белене
Гочев, Яни Колев Българин емигрирал 1949
Гошев, Христо Иванов Динево осъден за опит за бягство 1950-1953 земеделец
Граматиков, ХристоАтанасов Свиленград емигрирал 1949
Григоров, Григоро Петков /Горчо/ Свиленград емигрирал след 9.9.1944
Григорова, Павлина (Поля Опълченска) Хасково съден от НС Х-во 1945 учител
Григорова, Данка Георгиева Хасковско изключване от ВУЗ 1959 студент
Грозев, Никола Хубенов Злати дол ТВО Белене хирург
Грозев, Стою Добрев Хасково изселване 11.4.1951-10.5.1954
Грозев, Янчо Въчев Сусам предварителен арест 1949-1950
Грозев, Петър Добрев Хасково изселване 11.4.1951-10.5.1954
Грозев, Добри Иванов Хасково изселване 11.4.1951-10.5.1954
Грозев, Димитър Атанасов Камилски дол емигрирал 24.4.1949 горянин
Грозев, Георги Иванов Генералово убит без присъда 1951, 1954 и 1955
Грозев, Атанас Енев Светлина предварителен арест земеделец
Грозева, Мата Стоева Хасково изселване 11.4.1951-10.5.1954
Грудев, Миньо Константиново пребит 1949 земеделец
Грудев, Данчо Узунджово осъден земеделец и военен
Грудев, Трендафил Криво поле арестуван и измъчван окт.44 земеделец, кмет на Криво поле
Грънчаров, Васил Беломорието арестуван и измъчван 1948 индустриалец
Грънчаров, Емил Василев Хасково уволнен 1948 адвокат
Грънчаров, Живко Василев Хасково уволнен 1948 адвокат
Гумаров, Андро Петров Царева поляна осъден земеделец
Гумнеров, Кирил Тодоров Хасково осъден от НС Х-во началник на снабдяването
Гъбов, Александър Делчев Хасково ТВО Ножарево 1949-1950 аптекар
Гъзлев, Тодор Алексиев Тополовград предварителен арест 1951-1952
Гълъбов, Гълъб Василев Любимец ТВО, осъден от НС Пещера 1945 полицейски началник
Гълъбов, Димитър Георгиев Ивайловград емигрирал
Гьобеклиев, Васил Ванчев Узунджово емигрирал 1945 земеделец, учител
Гьобеклиев, Борис Узунджово ТВО Белене земеделец
Гьобеклиев, Недялко Василев Делчев Узунджово в нелегалност 1948 земеделец
Гьорчев, Христо Любимец осъден 1948 земеделец
Гьорчев, Гьорчо Янев Малко градище емигрирал 26.7.1949 горянин
Гювен, Халилибрахим Ибрахим Караманци осъден 1952-1956
Гюлев, Георги Н. Студена ТВО земеделец
Гюлемезов, Начо Александров Ст. Загора убит 12.9.1944 поручик
Гюров, Захари Атанасов Извор убит 9.9.1944 офицер
Гяуров, Христо Атанасов Левка арестуван и измъчван свещеник
Дамянов, Димитър Владимиров Хасково ТВО Белене 1949 търговец
Дамянов, Илия Михайлов Малко градище осъден от НС Х-во 1945 фелдфебел
Данев, Стойчо Брод ТВО Белене земеделец
Данев, Никола Брод ТВО Белене земеделец
Данев, Тодор Узунджово ТВО Белене земеделец
Даскалов, Генко Георгиев Малево емигрирал 1949
Даскалов, Борис Вълчев Хасково осъден от НС Х-во 1945 сладкар
Даскалов, Петър Рилков Димитровград репресия неуточнена
Даскалов, Петко Милков Черноконево безследно изчезнал 16.9.1944
Даскалов, Милко Петков Черноконево безследно изчезнал 16.9.1944
Даскалов, Георги Атанасов Кап. Андреево изселване
Даскалов, Георги Хасково уволнен офицер и деец реакционер
Даскалов, Атанас Георгиев Кап. Андреево изселване
Даскалова, Мария Атанасова Кап. Андреево емигрирал 1950
Дачев, Господин Гегов Стойково осъден от НС Ст. Загора 1945 свещеник
Дачев, Христо Георгиев Сив кладенец емигрирал 1949
Декало, Моис Яко Хасково осъден от НС х-во търговец
Деков, Петър Стайков Хасково осъден 1946 търговец
Делев, Иван Добрев Йерусалимово ТВО Белене кмет на Йерусалимово
Делев, Митьо Стоянов Долно ботево изселване
Делева, Хуба Ванева Долно ботево изселване
Делов, Гено Илиев Троян осъден 1945,1950-1955 полицейски стражар
Делев, Грозю Маринчев Бисер емигрирал 1947 николапетковист
Делев, Делчо Тенев Димитровград ТВО Белене
Делиниколов, Яни Бориславци емигрирал 1951
Делиниколова, Злата Бориславци изселване
Делитонев, Никола Тодоров Хасково ТВО 1946 индустриалец
Делитонев, Танчо Тодоров Хасково ТВО индустриалец
Делчев, Апостол Елена пребит директор на училище
Делчев, Делчо Кирев Хасково ТВО Росица 1946, 50-55 земеделец
Делчев, Жеко Жеков Брод осъден 1948-1951
Делчев, Делчо Жеков Симеоновград ТВО
Делчев, Георги Сотиров /Гюмюрджински/ Младиново емигрирал 1949
Делчев, Господин Тончев Димитровград репресия неуточнена
Делчев, Атанас Оряхово ТВО Белене 1950-1953
Делчев, Делчо Атанасов Оряхово изселване
Делчев, Димитър Ябълково ТВО Белене земеделец
Делчев, Атанас Вълканов Хасковско изселване
Делчев, Александър Стефанов Хасково безследно изчезнал 15.окт.44
Делчев, Марин Хасковско осъден 29.апр.05 николапетковист
Делчев, Стефан Царева поляна осъден земеделец
Делчев, Тоню Братанов Кап. Андреево в нелегалност 1948 горянин
Делчева, Дана Христова Хасково изселване 1951-1954
Делчева, Иванка Вълчева Димитровград изселване 2.9.1951-30.5.1954
Делчунов, Делчо Жълти бряг репресия неуточнена 1949
Дельов, Герман Асенов Мандра изселване 1948-1963
Демерджиев, Иван Жеков Симеоновград многократно арестуван и бит земсист
Демирев, Делчо Василев Хасково ТВО Белене журналист
Демирев, Трифон Карамфилов Хасковско осъден 1950-1956
Денев, Илю Панев Длъгнево ранен и заловен при престрелка на границата 1949 николапетковист
Денев, Кольо Панев Длъгнево осъден 1949 николапетковист
Денев, Атанас Деков Длъгнево изселване николапетковист
Денева, Руска Златкова Длъгнево изселване николапетковист
Денева, Гина Атанасова Длъгнево изселване николапетковист
Дечев, Дечо Несторов Хасково  ТВО  Росица и Ножарево 1945-1951
Дечев, Йордан Петров Меричлери в нелегалност 1948 горянин
Дерменджиев, Васил Петров Димов Любимец емигрирал 1946
Дечкунов, Тачо Иванов Хасково уволнен 1948 адвокат
Джисов, Жеко Атанасов Малко градище осъден за опит за бягство 1948 земсист
Джогов, Господин Георгиев Любимец осъден за опит за бягство 1948 член на СНМ
Джопанов, Димитър Александров Свиленград емигрирал 1950
Джуров, Димитър Хасковско репресия неуточнена
Димитров, Александър Иванов Младиново емигрирал 1949
Димитров, Георги Тонев /Дюлгеров/ Малко градище осъден на смърт в Свиленград 1951
Димитров, Димитър Атанасов Харманли емигрирал 1947
Димитров, Димитър Атанасов Любимец убит при опит за преминаване на границата апр.48 хлебар
Димитров, Димитър Янев Лалов Орешец в нелегалност 1949 горянин
Димитров, Янко Тодоров Главан осъден май.05 общ работник
Димитров, Тошко Николов Лъджа изселване
Димитров, Бойчо Иванов Хасковско безследно изчезнал след 9.9.1944
Димитров, Боян Неделков Мезек емигрирал 1949
Димитров, Жеко Янев Бутраков Свиленград емигрирал 1949
Димитров, Тодор Кръстев Симеоновград репресия неуточнена
Димитров, Тодор Хасковско репресия неуточнена
Димитров, Теню Тинчев Долно ботево осъден 1953-1956 военен
Димитров, Стефан Жечев Харманли безследно изчезнал
Димитров, Слави Лозев Лозен осъден за опит за бягство 1949-1952 николапетковист
Димитров, Спиро Хасково убит 1944 полицейски резидент
Димитров, Петър Илчев Хухла емигрирал 1950
Димитров, Пею Вангелов Малко градище изселване
Димитров, Любен Иванов Младиново изселване
Димитров, Димитър Василев Тополовград репресия неуточнена
Димитров, Димо Синапово емигрирал 1950 член на БКП
Димитров, Кирил Георгиев Любимец емигрирал 1948
Димитров, Кирил Христов Айтос осъден от НС Х-во 1945 командир на 10 родопски полк
Димитров, Марин Иванов Каснаково осъден от НС Х-во студент
Димитров, Ангел Николов Хасково ТВО Росица 1946-1949
Димитров, Йордан Георгиев Хасково осъден за опит за бягство 1962-1967
Димитров, Божин Хасковско изселване
Димитров, Иван Хасково репресия неуточнена
Димитров, Илко Темелков Свиленград емигрирал 1950
Димитров, Георги Хасково ТВО Белене 1950-1953
Димитров, Георги Андонов Любимец емигрирал 1948 николапетковист
Димитров, Георги Илиев Любимец убит 1948 николапетковист
Димитров, Георги Латунов Болярово осъден 1949 николапетковист
Димитров, Александър Свиленградско емигрирал лекар
Димитров Сариев, Георги Христов Хасково изселване
Димитров, Христо Янчев Кап. Андреево емигрирал 1950
Димитров, Яни Иванов Бориславци емигрирал 1948
Димитрова, Яна Георгиева Любимец изселване
Димитрова, Славейка Генчева Хасковско изселване 22.8.1950-24.6.1954
Димитрова, Недялка Манолова Лъджа изселване
Димитрова, Неда Тасева Кап. Андреево изселване
Димитрова, Митра Иванова Младиново изселване
Димитрова, Марийка Вълчева Кап. Андреево изселване
Димитрова, Здравка Георгиева Хасковско изселване 10.8.1950-7.9.1954
Димитрова, Васка Стефанова Кап. Андреево изселване
Димитрова, Анастасия Димитрова Щит изселване
Димитрова, Айтен Сакъб Хасково принудително заселване 1985-1986
Димов, Асен Брод репресия неуточнена 1946 николапетковист
Димов, Васил Парасков Хасково осъден от НС Х-во търговец
Димов, Георги Ташев Остър камък емигрирал 1950
Димов, Никола Тилчев Брод осъден легионер
Димов, Христо Георгиев Кап. Андреево изселване
Димов, Никола Георгиев Кап. Андреево изселване
Димов, Кирчо Тодев Орлово убит
Димов, Коста Тодоров Първомай осъден от НС Х-во 1945 фабрикант
Димов, Иван Христов Тракиец осъден 1958
Димов, Желязко Радков Главан осъден 1952
Димов, Димо Цвятков Българин репресия неуточнена
Димов, Димчо Кирев Брод осъждан 3 пъти 1965-1969
Димов, Димо Христов Стамболийски репресия неуточнена
Димов, Янко Брод ТВО Белене 1950-1953
Димова, Донка Зафирова Малко градище изселване 1951-1953
Димова, Атанаска Зафирова Малко градище изселване
Димчев, Въко Иванов Славяново ТВО Белене 1951-1953
Динев, Геню Добчев Йорданово безследно изчезнал 24.9.1944
Динков, Христо Димитров Димитровград изключване от СОУ студент
Добрев, Стефан Киряков Харманли репресия неуточнена
Добрев, Димитър Делчев Ябълково в нелегалност 1949
Добрев, Добри Димитров Симеоновград осъден 1951, 1960 земсист
Добрев, Добри Петев Хасково ТВО 1948, 1951 адвокат и околийски управител
Добрев, Добри Тодоров Момково изселване
Добрев, Добри Гинчев Златополе изключване от ВУЗ 1949 студент по медицина
Добрев, Добри Сотиров Бисер в нелегалност 1950 горянин
Добрев, Константин Свиленград осъден 1949 строителен техник
Добрева, Злата Георгиева Свиленград изселване
Добрева, Желязка Тодорова Момково изселване
Добринов, Божин Стефанов Пашово емигрирал 1949
Дойчев, Дойчо Йорданов Хасково задържане без обвинение 1951
Донсузов, Иван Георгиев Ивайловград изселване
Донев, Христо Петров Симеоновград предварителен арест свещеник
Донев, Янко Георгиев Ябълково емигрирал 1948
Донсузов, Христо Георгиев Ивайловград емигрирал 1948
Дончев, Атанас Костадинов Димитровче осъден за опит за бягство 1948 член на СНМ
Дочев, Иван Тенев Дряново пребит 1946 николапетковист
Дочев, Колю Динев Голям манастир осъден 1950 горянин,николапетковист
Драголов, Христо Милчев Димитровград осъден 1974-1975
Друмев, Аврам Аврамов Хасково осъден за опит за бягство 1949-1953 лекар
Дрянков, Христо Денев Свиленград в нелегалност 1949 горянин
Дулев, Стайко Христозов Хасковско изселване
Духлев, Стойчо Христозов Рогозиново в нелегалност 1951 горянин
Дялков, Атанас Янков Тополовград осъден от НС Х-во подофицер
Дяков, Ангел Иванов Сталево осъден доживот 1959 БРСДП
Дяков, Димитър Хасково изключване от ВУЗ студент по медицина
Дяков, Георги Неделчев Христов Дервишка могила в нелегалност 1950
Дяков, Дяко Петров Димитровград в нелегалност 1948
Дякова, Митра Стоянова Бряст изселване
Дялкова, Денка Стайкова Конници изселване
Дюлюмджиев, Иван Димитров Хасково осъден 1946 търговец
Емин, Фахри Юсеин Хасково осъден 1983-1984
Емин, Мюмюн Ариф Силен ТВО Белене 1985
Енев, Йордан Хасковско репресия неуточнена
Жабов, Филю Георгиев Върбица предварителен арест 1951
Жеков, Иван Гинев Брод осъден 1946 търговец
Жеков, Тодор Делчев Хасково емигрирал 1951
Жеков, Тръндю Странско ТВО Белене земеделец
Жеков, Стоян Хасково ТВО Белене 1950-1953 пазач на затвора
Жеков, Христоз Стамболийски репресия неуточнена земеделец
Желев, Атанас Шидеров Райкова могила емигрирал 1951
Желев, Динко Аргиров Светлина емигрирал земеделец
Желев, Димо Христов Симеоновград изселване
Желев, Захари Хасково арестуван 1949 инженер, анархист
Желев, Желязко Жеков Бодрово емигрирал 1949
Желев, Колю Динчев Хлябово осъден 1948 земеделец
Желева, Колка Йокимова Симеоновград изселване
Желев, Марин Григоров Хасково осъден от НС Х-во чиновник
Желев, Паун Жеков Бодрово репресиран 1949 земеделец
Желев, Пеню Вълков Медникарово убит 8.11.1944 касиер
Желев, Стоян Константиново пребит и умира 1946 земеделец и председател на дружбата в селото
Желков, Стратия Стамболийски репресия неуточнена земеделец
Желязков, КойноТенев Дряново репресия неуточнена
Желязков, Тодор Владев Димитровград безследно изчезнал 28.9.1944
Желязков, Паню Янев Меричлери предварителен арест 1956-1957
Желязков, Желязко Александров Шишманово осъден 1952 николапетковист
Желязков, Желязко Стоянов Джелепов Свиленград в нелегалност 1949 горянин
Жечев, Стефан Димитров Харманли безследно изчезнал 12.1944
Живаков, Латю Костов Голям извор осъден земеделец
Живаков, Железан Голям извор осъден 1946 земеделец
Житев, Милко Колев Малево осъден 1955 земсист
Жишева, Кера Желязкова Пелевци изселване
Завалов, Васил Тонев Поляново ТВО Белене земеделец
Завалов, Тоньо Василев Поляново ТВО Белене земеделец
Заманов, Младен Стоев Тополовград осъден 1973
Запрянов, Христо Иванов Димитровград ТВО Белене 1947 николапетковист
Запрянов, Никола П. Хасково ТВО Белене 1951
Запрянов, Иван Петров Хасково уволнен 9.9.1944 съдия
Запрянов, Васил Михов Странско осъден 1949-1952 кръчмар
Запрянов, Петър Михов Странско ТВО Белене 1950 индустриалец
Запрянов, Таньо Михов Странско осъден 1949 бакалин
Запрянов, Йовчо Михов Странско ТВО Богданов дол 1949 индустриалец
Запрянова, Радка Запрянова Димитровград осъден 1984-1986
Зафиров, Зафир Димов Малко градище изселване
Зафиров, Димитър Димов Малко градище изселване
Зафирова, Радка Димитрова Малко градище изселване
Зафирова, Атанаска Христозова Малко градище изселване
Зафирова, Петра Илиева Малко градище изселване
Зафирова, Божина Димитрова Малко градище изселване
Захариев, Гочо Кръстев Хасково емигрирал 1946
Заяков, Ради Латев Славов Марийно в нелегалност 1946 николапетковист
Здравков, Здравко Харманли убит без присъда 1945 затрахователен агент
Здравчев, Грозю Грозев Орлово убит 21.10.1956 легионер
Зидински, Георги Хасково убит 12.9.1944 царски офицер
Зинеп, Сеян Сейдахмед Хасково осъден 1986, 1987
Златарев, Васил Стоянов Харманли осъден на смърт от НС Х-во 1945 адвокат и околийски управител на Харманли
Златинов, Динчо Пенев Симеоновград репресия неуточнена
Зографов, Манол Харманли пребит преди изборите 1945 кандидат за нар. представител в Харманли
Ибрямов, Ибрям Нуриев Маджари осъден за опит за бягство 1950-1954
Ибишева, Хатче Шефкедова Ивайловград в нелегалност 1950
Иванич, Борис Маноцков Раковски безследно изчезнал 1944
Иванов, Ангел Зафиров Хухла емигрирал 1949
Иванов, Атанас Симеоновград ТВО Богданов дол 1949 николапетковист
Иванов, Вълю Маринов Хасково осъден от НС Х-во 1945 чиновник
Иванов, Георги Свирково осъден 1949
Иванов, Фердинанд Димов Хасково Асеновградска косп. 1948-1954 монтьор
Иванов, Таню Петков д-р Хасково осъден от НС Х-во 1945 началник вет служба
Иванов, Тодор Христов Ново село безследно изчезнал
Иванов, Славчо – Лъвчето Добрич осъден земеделец
Иванов, Стоян Георгиев Главан осъден 1952
Иванов, Стою Добрев Левка изселване 1944 земеделец и кмет на Черноконево
Иванов, Митю Черноконево ТВО Белене николапетковист
Иванов, Стефан Хасково убит 1945
Иванов, Радул Ангелов Хасково осъден 1984-1986
Иванов, Павел Колев Камилски дол емигрирал 1949
Иванов, Петър Гешев Богомил осъден НС Ст. Загора 1944-1946
Иванов, Панайот Железков Хасково осъден от НС Монтана 1945 учител
Иванов, Никола Георгиев Вълче поле изселване 11.4.1951-16.12.1954
Иванов, Неделчо Жеков Симеоновград арестуван и измъчван свещеник в с. Левка
Иванов, Михаил Илиев Хасково убит 12.9.1944 фелдфебел
Иванов, Михаил Пасков Любимец емигрирал 1948
Иванов, Михаил Проданов Главан осъден 1952-1958 земеделец
Иванов, Лиджи Стоянов Хасково осъден във Враца 1952-1953
Иванов, Колю Канев Сираково осъден на смърт от НС Х-во 1945 стражар
Иванов, Колъо Иванов Димитровград изключване от ВУЗ студент
Иванов, Желязко Точев Поляново ТВО 1950 николапетковист
Иванов, Йоаким Янев Богомил изселване
Иванов, Иван Филев Татарево ТВО Белене 1949-1952 свещеник
Иванов, Иван Любенов Младиново изселване
Иванов, Иван Ангелов Лозен осъден 1950-1952
Иванов, Иван Добрев Стара левка емигрирал 1950
Иванов, Иван Севов Раковски осъден от НС Х-во мелничар
Иванов, Желязко Христов Димитровград ТВО Белене часовникар, земеделец
Иванов, Добри Василев Узунджово осъден 1952-1955
Иванов, Димо Георгиев Вълче поле изселване 11.4.1951-16.12.1954
Иванов, Димитър Николов Меричлери осъден 1947-1948
Иванов, Димитър Костов Младиново изселване
Иванов, Димитър Михалев Ген. Тошево осъден 1950 горянин
Иванов, Димитър Станилов Ефрем емигрирал 1948
Иванов, Димитър Тодинов Свирково емигрирал 1945
Иванов, Васил Янев Хасково осъден от НС Х-во 1945 тютюноработник
Иванов, Васил Петров Любимец осъден за опит за бягство 1948 ученик
Иванов, Боян Марков Харманли осъден 1964-1966
Иванов, Атанас Кирев Свиленград изселване 11.4.1951-5.3.1954
Иванов, Атанас Димитров Любимец осъден за опит за бягство 1948-1951 земсист
Иванов, Ангел Иванов Хасково осъден от НС Борисовград 1945
Иванов Терзиев, Иван Желязков Войводово осъден 1952-1960 общ работник
Иванова, Стойка Сидерова Богомил изселване
Иванова, София Стоянова Малки воден изселване
Иванова, Сийка Димитрова Кап. Андреево изселване
Иванова, Милица Димитрова Вълче поле изселване 11.4.1951-16.12.1954
Иванова, Мария Тодорова Младиново изселване
Иванова, Желязка Димитрова Вълче поле изселване 11.4.1951-16.12.1954
Иванова, Йорданка Бонева Тополовград изселване
Иванова, Груда Стоева Хасково изселване
Иванова, Гела Димитрова Вълче поле изселване 11.4.1951-16.12.1954
Иванова, Веселина Димитрова Кап. Андреево изселване
Иванова, Дора Иванова Малко градище изселване
Иванова Кайрямова, Гена Радославова Криво поле изселване
Иглев, Феим Хасан Хасково изселване
Иглев, Мюмюне Мехмед Хасково изселване
Иглю, Хасибе Салих Стрижба изселване
Иглю, Саих Хасан Стрижба изселване
Игнатов, Димитър Миленков Хасково осъден на смърт от НС Х-во 1945 началник на ДС
Игнатов, Игнат Вътков Хасковско осъден 1953-1956 военен
Игнатов, Петко Хасково ТВО 1946 подполковник
Идризов, Ремзи Мюмюнов Хасковско осъден 1984
Икономов, Георги Михайлов Хасково ТВО Димитровград 1953 тютюнев експерт
Икономов, Иван Михайлов Хасково лежал в затвор 1945 офицер
Икономов, Крум Михайлов Хасково ТВО Белене 1949 адвокат и общ. Съветник
Икономов, Михаил Михайлов Хасково уволнен 1949 адвокат и деец на радикална партия
Икономова, Недялка Хасково уволнен 1946 учител
Икономов, Ничо Русев Хасково ТВО Белене 1948 социалдемократ
Илиев, Христо Георчев Симеоновград ТВО Белене, ТВО Ловеч 1948 земсист
Илиев, Стою Йорданов Димитровград осъден 1946
Илиев, Стефан Христозов Харманли безследно изчезнал 9.10.1944 царски офицер
Илиев, Петър Петров Жълти бряг предварителен арест 1951
Илиев, Емил Огнянов Светослав осъден 1986
Илиев, Гочо Янков Димитровград безследно изчезнал 5.окт.44 лекар
Илиев, Дечо Христозов Лешниково осъден от НС Ст. Загора 1949
Илиев, Коста Димитров Хасково емигрирал 1945
Илиев, Никола Данев Стралжа осъден 1946 търговец
Илиева, Юлия Стойкова Свиленград изключване от ВУЗ студент по медицина
Илчев, Тодор Атанасов Харманли изселване
Илчев, Атанас Аданев Хухла изселване
Илчев, Атанас Славов Камилски дол емигрирал 1949
Илчева, Цонка Христова Малко градище изселване
Имандиев, Георги Стоев Пашово емигрирал 1944 майор
Инкьов, Димитър Янакиев Хасково емигрирал 1964 писател, журналист
Ириков, Георги Тенев Гугутка ТВО Белене 1951-1953
Иробалиев, Илия Димитров Хасково ТВО Белене 1949-1956 строителен техник
Иробалиев, Стоян Малево осъден на смърт 1962 военен
Иса, Селиме Апти Зимовина изселване
Исаев, Йосиф Радев Хасково осъден 1986
Исмаил, Айше Исмаил Поповец изселване
Йовчев, Йовче Димитров Скобелево безследно изчезнал 14.10.1944
Йовчев, Никола Генов Хасково осъден от НС Чирпан
Йовчев, Златан Славов Димитровград безследно изчезнал 4.10.1944
Йовчев, Михал Димитров Главан безследно изчезнал 27.4.1945 младши полицейски стражар
Йотов, Иван Ковачев Мъдрец безследно изчезнал 1944 свещеник
Йорданов, Любомир Михайлов Русе осъден от НС Х-во поручик
Кабов, Васил Грудев Харманли емигрирал 1946
Кавалджиев, Тодор Колев Главан ТВО Белене 1952-53; 1956-59 земсист
Кавалерски, Иван Студена осъден на смърт 1947 търговец
Кавгазов, Атанас Петров Димитровче емигрирал 1950
Кавказов, Христо Стефанов Димитровче осъден за опит за бягство 1948 земеделец
Кавказова, Марийка Ламбова Димитровче изселване
Кавръков, Самуил Стефанов Хасково осъден от НС Чирпан
Кавръков, Атанас Тянков Доситеево безследно изчезнал
Кавръков, Точно Димов Долни главан осъден 1950 земеделец, кандидат за народен представител
Кавръков, Георги Тонев Долни главан изселване 1950 земеделец
Кавръков, Митю Тонев Долни главан изселване 1950 земеделец
Кавръков, Димо Тонев Долни главан изселване 1950 земеделец
Кавръкова, Лена Тонева Долни главан изселване 1950 земеделец
Кавръкова, Елка Тонева Долни главан изселване 1950 земеделец
Кавръкова, Делка Тонева Долни главан изселване 1950 земеделец
Кавръкова, Митра Долни главан изселване 1950 земеделец
Кавръкова, Златка Долни главан изселване 1950 земеделец
Кавръкова, Тонка Долни главан изселване 1950 земеделец
Каджагъоз, Хатче Ахмед Гледка изселване
Каджагъоз, Тефик Мустафа Гледка изселване
Кадънков, Коста Христов Свиленград емигрирал 1949
Кадънков, Христо Керезов Свиленград изселване
Кадънкова, Кица Христова Свиленград изселване
Казаков, Борис Христов Харманли осъден 1948 1948-1950
Кайлиев, Тодор Георгиев Хасково осъден от НС Х-во 1945 тютюноработник
Каймакчиев, Юсеин Мехмедов Любимец безследно изчезнал ходжа на селото
Калайджиев, Георги Панайотов Свиленград осъден 1946 търговец
Калайджиев, Иван Хлябово осъден 1949 земеделец
Калдъръмов, Димитър Стилиянов Хасково емигрирал 1949
Калев, Атанас Асенов Свиленград изключване от ВУЗ студент
Калимеров, Теодош Атанасов Хасково осъден от НС Х-во 1945 пенсионер
Калинов, Кирил Атанасов Хасково ТВО Белене 1957-1959 директор на Популярна банка
Калоянов, Калоян Иванов Хасково изселване
Калоянова, Кирилка Вълчева Хасково изселване
Калоянова, Иванка Вълчева Хасково изселване
Калоянова-Генова, Недялка Иванова Кочаш изселване
Калчева, Мария Асенова Хасковско изселване 29.8.1950-10.4.1954
Калчева, Велика Василева Хасковско изселване 29.8.1950-4.5.1954
Камбова, Мария Николова Свиленград изселване 11.4.1951-15.3.1954
Камбуров, Ангел Стоев Петков Лисово емигрирал 1950
Камбуров, Вангел Михайлов Свиленград осъден 1946 хлебар
Камбуров, Желю Илиев Тенево бит и тормозен 1946 николапетковист
Камбуров, Коста Колев Райкова могила осъден за опит за бягство 1948
Камбуров, Георги Атанасов Райкова могила изключен от гимназия ученик
Камбуров, Никола Сотиров Свирачи емигрирал 1950
Камов, Делчо Йорданов Корен изключване от ВУЗ студент
Камов, Йордан Йорданов Корен осъден 1945-1948 земеделец
Канов, Георги Борисов Димитровград осъден за опит за бягство 1949-1953
Кантарджиев, Трендафил Малко градище осъден 1951-1952
Канушев, Минчо Иванов Димитровград изключване от ВУЗ студент
Капелков, Ст. Хасково уволнен 1944 прокурор
Капов, Васил Криво поле арестуван земеделец
Капов, Петьо Василев Криво поле арестуван земеделец
Карабаджаков, Митьо Ленков Елена ТВО Белене 1952-1958 легионер
Карабашев, Христо Ставрев Хасково изселване 20.4.1951-15.09.1953
Карабашев, Ставри Ташев Хасково изселване 20.4.1951-15.09.1953
Карабашев, Ташо Ставрев Хасково изселване 20.4.1951-15.09.1953
Карабашев, Иван Ставрев Хасково ТВО Белене 1951 лекар
Карабашева, Теодора Павлова Хасково изселване 20.4.1951-15.09.1953
Карабашева, Славка Христова Хасково изселване 20.4.1951-15.09.1953
Карабоюков, Драгия Милчев Любимец емигрирал 1948
Карабоюков, Димитър Милчев Георги Добрево изселване
Карагеоргиев, Георги Апостолов Сив кладенец емигрирал 1945
Карагъозов, Костадин Георгиев Димитровче осъден за опит за бягство 1948 земеделец
Карагъозов, Симеон Хасково осъден 1946 шапкар и бъчвар
Караджов, Димитър Иванов Свиленград емигрирал 1950
Карадимов, Георги Петков Симеоновград многократни арести и изтезания 1948 председател на ЗМС
Караиванов, Велко Стоянов Хасково уволнен 1948 адвокат
Караиванов, Георги Атанасов Славеево изселване
Караиванов, Георги Иванов Любимец убит при опит за преминаване на границата апр.48 ученик в 6 клас
Караиванов, Диню Тодоров Обручище в нелегалност 1949 горянин
Караиванов, Михаил Петров Михайлов Любимец емигрирал 1949
Караиванов, Петър Ангелов Стоянов Свирачи емигрирал 1948
Караиванов, Тако Иванов Малево осъден 1955; 1958 николапетковист
Караиванова, Мария Христова Хасково изселване
Караивански, Диню Медникарово репресия неуточнена легионер
Каракачанова, София Стефанова Свиленград емигрирал 1948
Каракехайов, Йордан Бориславци арестуван от ДС земеделски стопанин
Каракехайов, Георги Плевун ТВО Белене земеделски стопанин
Каракирков, Вълчо Кирков Брегово осъден от НС Асеновград 1945
Караколев, Христоз Атанасов Сусам задържане без обвинение 1949-1950
Караколев, Миню Колев Тенево бит и тормозен 1946 николапетковист
Каракушев, Господин Колев Дрипчево безследно изчезнал 10.10.1944
Караманов, Христо Петков Христов Любимец емигрирал 1948
Карамфилов, Димитър Хасковско осъден на смърт 9.10.1969
Караначев, Асен Александров Хасковско изселване 29.10.1950-10.4.1954
Караначева, Тодорка Божинова Хасковско изселване 29.10.1950-10.4.1954
Караянакиев, Димитър Трендафилов Янакиев Върбово емигрирал 1951
Караянев, Лазар Харманли ТВО 13.9.1944 полицейски стражар
Карчев, Георги Добрев Свиленград осъден за опит за бягство 1948
Касаветов, Янко Кирков Свиленград осъден 1946 търговец
Касапов, Йордан Симеоновград убит 6.11.1945 аптекар
Касев, Янко Петров Върбица ТВО Перник 1947-1948
Кантарджиев, Тошко Славилов Димитровград изселване
Кантарджиев, Славил Петков Димитровград изселване
Кантарджиева, Надежда Славилова Димитровград изселване
Кантарджиева, Янка Тодорова Димитровград изселване
Катев, Янчо Димов Любимец осъден 1946 търговец
Катъров, Руско Димов Генералово осъден 1945
Келешева, Ана Михайлова Малево изселване
Карамфилов, Димитър Христов Свиленград емигрирал 1948
Кедиков, Иван Георгиев Генералово емигрирал 1949
Керезов, Георги Атанасов Малко градище осъден за опит за бягство 1948 земсист
Керезов, Атанас Христов Свиленград изселване
Керезова, Марийка Михайлова Свиленград изселване
Кертелов, Георги Димитров Марийно осъден от НС Х-во минен техник
Кинев, Васил Ламбов Камилски дол емигрирал 1949
Кинев, Ефтим Георгиев Михайлов Камилски дол емигрирал 1948
Кирев, Иван Лозев Болярово осъден 1949 горянин
Кирев, Петър Хасковско репресия неуточнена
Кирев, Райчо Кирилов Хасково осъден 1985-1990
Кирев, Делчо Брягово осъден около 1950 студент, легионер
Кирев, Ганьо Хасковско репресия неуточнена
Кирев, Кирил Динков Дряново убит без присъда
Кирилов, Никола Кирилов Хасковско репресия неуточнена
Кирилов, Никола Иванов Симеоновград безследно изчезнал 18.12.1944 полицай
Кирев, Кирил Иванов Хасково убит ноември.44 подполковник, началник на 30то военно окръжие
Кирилов, Димитър Харманли безследно изчезнал след 9.9.1944 легионер
Кирков, Симеон Калусов Хасково осъден 1958, 1960-1964
Киркова, Янка Тодорова Хасково изключване от ВУЗ студент
Киров, Кирил Петков Аврен изселване николапетковист
Киров, Киро Стоянов Силен емигрирал 1945
Киров, Христо Иванов Чернодъб емигрирал 1948
Кирпиков, Иван Любимец убит 9.9.1944 студент, син на полк. Кирпиков
Кирчоолов, Петко тенев Симеоновград репресия неуточнена
Киряков, Георги Петков Свиленград осъден 1957-1962 ученик
Киряков, Стефан Харманли безследно изчезнал след 9.9.1944
Кирякова, Дора Атанасова Симеоновград репресия неуточнена
Кисеров, Паню Генов Стоил войвода безследно изчезнал 1945
Кисьов, Киро Горски извор осъден земеделец
Кисьов, Яни Георгиев Господинов Александрово емигрирал 1949
Клечков, Стефан Рачев д-р Габрово безследно изчезнал 13.2.1945 обл. управител на Беломорието
Ковачев, Вълчо Русев Странско ТВО Белене земеделец
Ковачев, Михаил Петков Хасково уволнен 1948 адвокат / прокурор
Ковачев, Михаил Кирев Петров Любимец емигрирал 1949
Коджаали, Мюмюн И. Горски извор убит 1985
Коджабашев, Любен Димитров Хасково убит 1944 чиновник
Коджагьоз, Мустафа Юсеин Селска поляна изселване
Коджагьоз, Емине Али Селска поляна изселване
Коджагьозов, Шариф Мустафов Юсеинов Селска поляна емигрирал 1950
Коджаиванов, Георги Иванов Малево осъден 1955
Коев, Кою Гьонев Болярово осъден 1949 горянин
Коев, Койчо Хасково репресия неуточнена 1949 адвокат
Коев, Никола Иванов Злати дол репресия неуточнена
Козалиева, Анка Маринова Любимец изселване
Козаров, Никола Добрев Хасково осъден от НС Х-во 1945 полицейски началник
Козлев, Любен Димов Свиленград изключване от ВУЗ студент по медицина
Койнов, Стою Степанов Добрич в нелегалност 1949
Койчев, Петър Желев Хасково изключване от ВУЗ студент в Чехия
Кокошаров, Петър Тодоров Студена емигрирал 1949 земсист
Коларов, Атанас Стратиев Харманли осъден 1945
Коларов, Петър Димитров Бисер убит 20.10.1944
Колеров, Димо Ангелов Любимец осъден 1948-1949
Коларов, Господин Любимец ТВО Белене 1949 Пладне
Коларов, Борис Николов Харманли безследно изчезнал 6.10.1944 земеделец
Колев. Ангел Владимиров Хасково емигрирал 1947
Колев, Атанас Атанасов Въгларово емигрирал земеделец
Колев, Никола Лозев Ябълково осъден от НС Х-во 1945 кмет на с. Ябълково
Колев, Никола  Дамянов Любимец изключване от ВУЗ студент във военното училище
Колев, Димитър Вълчев Ивайловград емигрирал
Колев, Запрян Болярово осъден 1949 николапетковист
Колев, Коста Любимец репресия неуточнена
Колев, Колю Динчев Симеоновград осъден 1857-1958 ученик, земсист
Колев, Кольо Александров Хасковско изселване 7.8.1951-7.5.1954
Колев, Колю Вълчанов Харманли осъден от НС Бургас на 3 г.
Кошев, Игнат Илиев Хасково осъден от НС Х-во 1945 тютюноработник
Колев, Желязко Господинов Младиново изселване
Колев, Делчо Марков Иваново осъден от НС Бургас на 15 г.
Колев, Петко Тончев Орлово в нелегалност 1948 горянин
Колев, Петю Ф. Болярово осъден 1949 горянин
Колев, Георги Василев Маточина осъден около 1950 овчар
Колев, Грозьо Илчев Хасково осъден 1946-1949
Колев, Гиню Стоилов Аврен безследно изчезнал 12.8.1949
Колев, Ванчо Янев Гарваново арестуван и пребит ноември.49 земеделски стопанин
Колев, Васю Филипов Хасково осъден 1949-1954 земеделец
Колев, Васил Латунов Хасково осъден от НС Х-во 1945 стражар
Колев, Васил Железков Ябълково ТВО Белене 1945
Колев, Атанас Господинов Подкрепа осъден 1952-1956
Колев, Теню Стоев Симеоновград ТВО Белене
Колев, Стоян Стамболийски репресия неуточнена земеделец
Колев, Христо Маринов Харманли в нелегалност 1947 горянин
Колева, Веселина Господинова Симеоновград репресия неуточнена
Колева, Яна Мирчева Хасковско изселване 22.8.1950-24.6.1954
Колева, Янка Добрева Троян репресия неуточнена николапетковист
Колева, Станка Савова Чернодъб изселване
Колева, Злата Ташева Хасково изселване 20.4.1951-15.9.1953
Колева, Добринка Георгиева Любимец изселване 11.4.1951-27.4.1954
Коленцов, Георги Иванов Хасково уволнен 1948 адвокат и кмет на Ябълково
Колешев, Цанко Хасково ТВО публицист
Колешев, Димитър Хасково уволнен легионер
Кондев, Делчо Панев Ябълково осъден от НС Х-во 1945
Константинов, Иван Михайлов полк. Сливен арестуван от 8 партизани/ обесил се в ареста 1944 командир на 10-и Родопски пехотен полк
Кораков, Павел Илиев Хасково осъден от НС Х-во 1945 чиновник
Корназов, Колю Христев Малък извор осъден от НС Х-во 1945 зем. Стопанин
Корнечки, Станчо Христов Харманли осъден от НС София 1945 околийски управител на Харманли
Коркмаз, Нури Хасковско осъден 1984-1986
Коруджиев, Иван Маринов Симеоновград ТВО Белене 1949-1955 строителен техник
Косева, Янка Бонева Тополовград изселване
Костадинов, Георги Оряхово ТВО Белене 1950-1953
Костадинов, Димитър Колев Камилски дол емигрирал 1949
Костадинов, Димитър Атанасов Свиленград в нелегалност 1951
Костадинов, Костадин Асенов Хасково емигрирал 1948
Костадинов, Костадин Пенев Райкова могила изселване
Костадинов, Костадин Димитров Димитровче емигрирал 1950 земсист
Костадинов, Кирил Георгиев Генералово изселване
Костадинов, Никола Генков Хасково ТВО, съден от II-ри върховен състав на НС 1945 о.з. полковник, народен представител
Костадинов, Иван Бойдев Драбишна емигрирал 1948
Костадинов, Иван Георгиев Мустрак изселване
Костадинов, Димитър Георгиев Генералово в нелегалност 1951 горянин
Костадинов, Гиньо Хасковско репресия неуточнена горянин
Костадинов, Веселин Колев Хасковско изселване
Костадинов, Божин Атанасов Хасково репресия неуточнена
Костадинов, Атанас Янев Малко градище емигрирал 1949 горянин
Костадинов, Антон Георгиев Мустрак изселване
Костадинов, Фоти Янакиев Димитровче осъден за опит за бягство 1948 земеделец
Костадинов, Фоти Янакиев Бисер в нелегалност 1950 горянин
Костадинова, Пенка Георгиева Генералово изселване
Костадинова, Иванка Тодорова Свиленград изселване
Костадинов, Тодор Атанасов Райкова могила осъден за опит за бягство 1948
Костадинова, Катина Райкова могила изселване работник
Костадинова, Гена Иванова Мустрак изселване
Костадинова, Колка Георгиева Малко градище изселване
Костов, Тодор Тополовград убит в милицията 1944
Костов, Тодор Николов Сива река осъден за опит за бягство 1948
Костов, Тодор Колев Главан осъден 1952
Костов, Петър Георгиев Свиленград изселване
Костов, Петър Златев Хасковско репресия неуточнена
Костов, Костадин Николов Любимец убит при опит за преминаване на границата апр.48 ученик в 7 клас
Костов, Койно Русев Харманли безследно изчезнал 12.10.1944
Костов, Илия Димов Хасково осъден от НС Новоселци 1945 подофицер
Костов, Илчо Добрев Симеоновград ТВО Богданов дол
Костов, Иван Георгиев Бяло поле изселване
Костов, Димитър Иванов Бяло поле изселване
Костов, Даню Делчев Димитровград репресия неуточнена
Костов, Коста Русев Българин емигрирал 1949
Костов, Коста Тонев Троян ТВО Белене земсист
Костова, Анка Славова Троян репресия неуточнена
Костова, Антоанета Илчова Троян репресия неуточнена
Костова, Дойка Иванова Бяло поле изселване
Костова, Гела Стефанова Райкова могила изселване
Кошков, Ангел Георгиев Любимец изселване
Кошков, Петър Ангелов Георгиев Любимец емигрирал 1948
Кошкова, Иванка Благоева Любимец изселване
Коюмджиев Хасково репресия неуточнена полицай
Краев, Ташо Тодоров Книжовник изселване
Крайчев, Михаил Василев Любимец убит при опит за преминаване на границата апр.48 ученик в 7 клас
Крайчева, Петрана Христова Любимец изселване
Кралев, Петър Българин осъден около 1950 строителен техник, земеделец
Крамарски, Борис Хасково осъден
Кръстев, Димитър Вълков Каснаково в нелегалност 1948 николапетковист
Кръстев, Кръстю Костадинов Момково емигрирал 1950 николапетковист
Кръстев, Марин Костадинов Момково изселване
Кузманов, Димитър Димитров Войводово многократни арести и изтезания свещеник в Главан
Кузов, Атанас Корен арестуван земеделец
Куйруков, Христо Тодоров Брягово безследно изчезнал
Кукев, Недю Георгиев Малко брягово осъден 1953-1956 военен
Куков, Христо Георгиев Свиленград репресия неуточнена
Куков, Димитър Конуш репресия неуточнена
Куков, Тодор Захариев Конуш уволнен учител
Кузманов, Стоян Димитров Войводово емигрирал 1951
Куманов, Куман Илчев Узунджово изселване николапетковист
Куманов, Иван Илчев Узунджово емигрирал 1949 николапетковист
Куманова, Петра Димитрова Узунджово изселване
Кундев, Иван Андонов Хасково безследно изчезнал 11.окт.44
Куртев, Желю Господинов Младиново емигрирал 1949
Куртев, Петър Хасково ТВО Белене 1958 учител по немски език
Куртев, Петър Ст. Тополовград изселване
Куртев, Никола Ст. Тополовград изселване
Куртев, Димитър Петков Харманли убит при арест 1948 легионер
Куртева, Ирина Ст. Тополовград изселване
Кутянов, Димитър Иванов Димитровче осъден за опит за бягство 1948 земсист
Кутянов, Георги Димитровче изселване 11.4.1951-18.12.1954
Кутянова, Иванка Димитровче изселване 11.4.1951-18.12.1954
Къналиев, Къню Хасково ТВО Белене 1951 николапетковист
Къналиев, Никола Василев Хасково в нелегалност 1951 търговец
Кънев, Димитър Стамболийски ТВО Белене горянин
Кънев, Кънчо Генев Хасковско ТБО Долни Богров 1948-1949
Къркаличев, Еню Атанасов Любимец осъден 1950-1951
Кюмюрев, Стайко Елена пребит 1946 комунист
Кюркчиев, Марин Димитров Горски извор осъден 1946 търговец
Кючуков, Атанас Ангелов Любимец убит апр.48 бръснар
Кючуков, Ангел Николов Славеево осъден 1952-1953 полицай
Лавчиев, Борис Хасково репресия неуточнена
Лалев, Тончо Лалев Бисер емигрирал 1947
Ламбов, Георги Недялков Кап. Андреево емигрирал 1948
Ламбов, Ламбо Недялков Кап. Андреево емигрирал 1949
Ламбов, Никола Георгиев Славеево емигрирал 1948
Ламбрев, Страхил Маринов Хасково осъден на смърт от НС Х-во 1945 ДС
Ламбрев, Димитър Добрев Хасково ТВО Белене кмет на Брестовица
Латев, Райко Иванов Хасково осъден 8.7.1960 адвокат
Латев, Латун Димитров Динево осъден 1966 и 1974
Латев, Ванчо Тодоров Оряхово емигрирал 1948
Латинов, Петър Христозов Брягово арестуван и измъчван 1944
Латунов, Латун Колев Тракиец ТВО 1951-1956
Лахинов, Делчо Златоустово репресия неуточнена земеделец
Лашинов, Слави Иванов Добрич осъден земеделец
Леков, Делчо Тонев Бял извор осъден 1946 търговец
Лесингеров, Теню Иванов Симеоновград ТВО Белене 1950-1953 бъчвар
Лесингеров, Иван Симеоновград репресия неуточнена
Лесингерова, Невена Константинова Симеоновград репресия неуточнена
Лесова, Надежда Петрова Димитровград изключване от ВУЗ студент
Лечев, Георги Иванов Свирково безследно изчезнал 5.окт.44 царски офицер
Личев, Делчо Колев Оряхово осъден 1953-1956
Лозев, Димитър Димитров Лозен емигрирал 1945
Лозев, Христос Колев Димитровград осъден 1951-1953
Лозев, Лозю Димитров Хасковско изселване
Лозев, Иван Райчев /Шиуалка/ Хасково осъден 1947-1948 горянин
Лозева, Елена Славова Хасковско изселване
Локмаджиева, Василка Христова Чернодъб изселване
Лукова, Виргиния Тодорова Хасковско изселване 28.8.1950-25.3.1954
Льондев, Тодор Стефанов Младиново емигрирал 1949
Льондов, Стефан Тодоров Младиново изселване 28.8.1950-30.9.1954
Льондова, Донка Тодорова Младиново изселване 28.8.1950-30.9.1954
Мавродиев, Георги Малко градище емигрирал 1945 подофицер
Мавродиев, Янко Георгиев Малко градище изселване
Маджаров, Вълчо Грудев Харманли емигрирал 1948
Мадова, Невена Янакиева Любимец изселване
Майлов, Михаил Христев Харманли репресия неуточнена
Мазнев, Христо Иванов Дервишка могила осъден 1959-1960 свещеник
Малаков, Марин Тонев Хасковско осъден за опит за бягство 1950-1951
Малашанов, Делчо Янчев Симеоновград ТВО Бойковец 1964
Малкочев, Христо Милчев Брягово арестуван и измъчван 1944
Малянов, Петър Христов Свиленград изселване 25.8.1950-10.2.1954
Малянов, Груди Христов Свиленград изселване 25.8.1950-10.2.1954
Малянова, Мария Христова Свиленград изселване 25.8.1950-10.2.1954
Мандиев, Атанас Атанасов Райкова могила емигрирал 1951
Манафова, Кичка Александрова Малко градище изселване
Манев, Коста Георгиев Свиленград осъден от НС Бургас 1945 каруцар
Манев, Христо Димитров Лозен емигрирал 1949
Манолов, Христо Петков Ивайловград безследно изчезнал 23.11.1944
Манолов, Манол Христов Генералово емигрирал 1949 легионер
Манолов, Манол Тодоров Царева поляна осъден 1953-1954
Манолов, Господин Петков Харманли  ТВО 1949-1950
Манолов, Георги Димитров Кърджали осъден от НС Х-во 1945 околийски управител
Манолов, Русю Русев Хасково осъден от НС Х-во 1945 обущар
Мантов, Георги Димитров Хасково арестуван 1944 тютюнотърговец
Мантов, Димитър Стоев Хасково изключен от ВУЗ 1956 студент по музика
Мантов, Димитър Юрданов Малево изтезаван 1944 тютюнотърговец
Мантов, Стою Димитров Хасково безследно изчезнал 14.10.1944 тютюнотърговец
Манчев, Андрей Радичков Хлябово убит в затвора 1949
Манчев, Димитър Андреев Хлябово убит в  ДС
Манчев, Никола Хасково осъден 1946 николапетковист
Манчев, Манчо Димитров Хасково изселване
Манчева, Ана Илиева Хасково изселване
Маразов, Димитър Иванов Хасково убит 12.9.1944 царски офицер
Маразов, Иван Жълти бряг осъден 1950 индустриалец
Марев, Марчо Тенев Тънково осъден за международен шпионаж 1947 земеделец, околийски управител
Маргаритов, Маргарит Милков Дяков Свиленград емигрирал 1948
Маргичин, Георги Иванов Кап. Андреево осъден от НС Х-во земеделец
Маринов, Марин Димитров Свиленград уволнен
Маринов, Стоян Динево емигрирал около 1950 николапетковист
Маринов, Велико Цонев полк. Хасково убит 12.9.1944 командир на гарнизона
Маринов, Христо Маринов Харманли емигрирал 1947
Марков, Петко Тянчев Злати дол безследно изчезнал 09.1944
Марков, Петко Пенев Злати дол репресия неуточнена земеделец
Марков, Димитър Митев Хасково изселване 28.8.1950-30.4.1954
Марков, Баню Тянчев Симеоновград безследно изчезнал 11.1944
Марков, Атанас Харманли репресия неуточнена
Марков, Марко Таков Малево осъден 1958 учител
Марков, Митю Марков Бисер емигрирал 1947
Маркова, Тотка Милкова Харманли изключване от ВУЗ студент
Марчев, Евтим Янков Малево осъден 1952-1953
Марчев, Ангел Бойчев Харманли осъден 1952-1955 николапетковист
Марчев, Никола Хасково уволнен 1948 адвокат
Марчев, Тодю Криво поле арестуван земеделец
Марчев, Пасю Криво поле арестуван земеделец
Матанов, Димитър Георгиев Кап. Андреево изселване
Матев, Георги Петров Брягово осъден 1946 бакалин
Масалджиев, Димитър Тянков Криво поле арестуван окт.44
Медникаров, Георги Петров Симеоновград безследно изчезнал 24.11.1944 кмет, директор на Популярна банка ….
Медникарова, Лиляна Георгиева Симеоновград репресиран
Медникарова, Здравка Георгиева Симеоновград репресиран
Мерджанов, Георги Димитров Васково емигрирал 1949
Мехмед, Юркие Селим Стамболийски изселване
Мехмед, Хасан Селим Стамболийски изселване
Мехмед, Мехмед Селим Стамболийски изселване
Мехмедов, Ереджеп Салифов Поповец емигрирал 1950
Мехмедов, Хасан Тасимов Горски извор ТВО Белене 80-те ВП
Милев, Киро Черногорово ТВО Белене земеделец
Милев, Яню Тодоров Харманли безследно изчезнал 8.10.1944
Милев, Слави Нейков Меричлери репресия неуточнена
Милев, Господин Кръстев Меричлери осъден от НС Чирпан
Милев, Страхил Василев Хасково безследно изчезнал 14.10.1944 син на Васил Милев
Милев, Страшимир Василев Хасково изселване син на Васил Милев
Милева, Василка Христова Кап. Андреево репресия неуточнена
Милков, Запрян Петков Даскалов Димитровград в нелегалност 1948 горянин
Милошев, Генчо Марков Орлов дол репресия неуточнена
Милушев, Новак Христов Орлов дол ТВО преди 1956 николапетковист
Милушев, Кръстю Стефанов Левка репресия неуточнена земеделец, търговец
Милушев, Рухчо Бориславци емигрирал
Милушева, Мария Тодорова Хасково изселване
Милчева, Маргя Димитрова Георги Добрево изселване
Милчева, Екатерина Илиева Георги Добрево изселване николапетковист
Минев, Страхил Василев Хасково репресия неуточнена легионер
Минев, Тенчо Хасковско репресия неуточнена земеделец
Минков, Михаил Михайлов Криво поле ТВО Белене 1951 земеделец
Минкова, Дяля Тенева Дряново репресия неуточнена
Минчев, Ради Иванов Главан безследно изчезнал 14.10.1944
Минчев, Стоян Петров Любимец емигрирал 1948
Мировенски, Христо Христов Свиленград репресия неуточнена
Мирчев, Ангел Изворово осъден 1950 николапетковист
Митев, Желю Стоилов Мустрак емигрирал 1948
Митев, Йото Христов Врачанско осъден от НС Х-во чиновник
Митев, Талю Георгиев Малък извор осъден от НС Х-во 1945 земеделски стопанин
Митев, Крайчо Иванов Харманли репресия неуточнена
Митев, Запрян Кирчев Маджари осъден от НС Бургас на доживотен 1945 офицер
Митев, Димитър Желязков Хасково уволнен 1948 адвокат
Митев, Димитър Стоилов Топалов Свиленград емигрирал 1949
Митев, Добри Тенев Жълти бряг ТВО Росица 12.1.1946 адвокат и кмет на Х-во
Митев, Васил Добрев Хасково уволнен 26.3.1948 адвокат
Митев, Бойчо Желязков Симеоновград осъден военен
Митев, Митко Латунов Корен осъден 1984-1985
Митев, Митю Андреев Криво поле в нелегалност 1948 горянин
Митев, Диню Харманли убит 24.9.1944 офицер
Митев, Коста Атанасов Болярово осъден 1946 търговец
Митев, Стойчев Данев Брод репресиран адвокат, земеделец
Митев, Жеко Данев Брод осъден 1945 земеделец
Митев, Грозю Петров Конуш осъден от НС Х-во 1945 криминалист
Митев, Гочо Атанасов Хасково изключване от ВУЗ студент
Митев, Георги Атанасов Свиленград ТВО 1944
Митев, Георги Вълков Константиново убит без присъда 18.10.1944
Митев, Вълчо Христов Димитровче осъден 1948
Митева, Фанка Митева Поповец изселване
Митева, Кичка Димитрова Малко градище изселване
Митрев, Георги Хасковско репресия неуточнена
Митрев, СтанкоИванов Ивайловград в нелегалност 1949 горянин
Митрева, Слава Ралева Дъбовец изселване
Михайлов, Милчо Димитров Щит изселване
Михайлов, Димитър Желязков Хасково осъден 1949-1952
Михайлов, Георги Иванов Хасково осъден от НС София 1945 нар. представител в 25 НС
Михайлов, Минко Криво поле арестуван земеделец
Михайлов, Михал Христов Харманли безследно изчезнал 9.9.1944
Михайлов, Михаил Христов Ивайловград в нелегалност 1949 горянин
Михайлова, Иванка Хасково репресия неуточнена съпруга на депутата Георги Михайлов
Михалев, Господин Георгиев Устрем осъден 1961
Михайловски, Петко Ангелов Свиленград репресия неуточнена
Михов, Тончо д-р Странско изключван и уволняван хирург, земеделец
Михов, Янко Харманли безследно изчезнал 4.10.1944 тютюнотърговец
Михов, Георги  Марков Доситеево осъден 1950-1953
Михов, Марко Георгиев Доситеево ТВО Белене 1949-1952
Мичев, Стойчо Димов Хасково изключен от гимназия ученик
Младенов, Тянко Колев Шишманово осъден 1951-1952
Молла, Еюб Наджиб Поповец принудително заселване 1984-1985
Моллова, Екатерина Георгиева Кап. Андреево изселване
Моллова, Анета Асенова Минерални бани изселване
Момчилов, Паско Георгиев Чирпан осъден 1946 търговец
Мордалиев, Илия Орешец ТВО Белене до 1952 воденичар
Морунов, Георги Пеев Малко градище осъден 1951-1953
Моряков, Георги Илиев Петров Любимец емигрирал 1950
Морякова, Грозданка Трифонова Любимец изселване 11.4.1951-27.4.1954
Москов, Петър Атанасов Хасково осъден 1946 търговец
Моцов, Илия Младенов Симеоновград ТВО Белене
Моцов, Тянчо Илиев Симеоновград репресия неуточнена
Моцова, Минка Делчева Симеоновград репресия неуточнена
Мусталов, Димитър Георгиев Любимец осъден 1948 член на СНМ
Мустафа, Юмер Юсуф Караманци осъден 1984-1986
Мустафов, Хамди Раимов Поповец изселване
Мустафов, Раим Мехмедов Поповец изселване
Мустафов, Раим Наимов Поповец изселване
Мустафов, Кязим Раимов Поповец изселване
Мустафова, Зинеб Юмерова Хасковско изселване
Мутев, Митко Латунов Корен осъден 1984-1985
Мутлу, Неджип Хасковско осъден 1986-1986
Мънев, Тодор Янков Ивайловград безследно изчезнал 5.10.1944
Мъхлев, Добри Василев Книжовник ТВО Белене 1952 николапетковист
Мюмюн, Шукри Юсуф Хасковско изселване
Мюмюн, Сабри Юсуф Хасковско изселване
Мюмюнов, Сали Реджепов Свиленград емигрирал 1950
Мюслюм, Рашид Рамадан Сърница осъден 1984-1985
Найденов, Димо Николов Крепост осъден 1946 търговец
Найденов, Колю Димов Крепост осъден 1946 търговец
Найденов, Христо Христов Пловдив осъден от НС Х-во 1945 капитан
Нанев, Наню Славов Ябълково ТВО 1948-1949 комунист
Нанев, Каню Симеоновград убит легионер
Нанчев, Йордан Ходжев Хасково убит 1947 адвокат, земеделец
Настев, Тончо Георгиев Черногорово осъден 1950 земеделец
Наумов, Иван Илиев Ивайловград репресия неуточнена
Наумов, Ивайловград осъден на смърт от НС Пловдив 1945 подпоручик
Нашков, Георги Петров Димитровче осъден за опит за бягство 1948 земсист
Нашкова, Мария Димитрова Свиленград изселване
Недев, Георги Ралев Свиленград осъден 1948-1951
Недев, Иван Пенев Бяла река осъден 1946 търговец
Недева, Василка Христова Ивайловград изселване
Неделчев, Петър Йорднов Любимец осъден 1963-1967 комунист
Неделчев, Димитър Аврамов Дервишка могила осъден 1952-1954
Недялков, Трендаф Делчев Оряхово изселване
Недялков, Петър Боянов Мезек изселване
Недялков, Латун Вълчев Кап. Андреево изселване
Недялков, Иван Тонев Хасковско изселване
Недялкова, Фота Атанасова Хасковско изселване
Недялкова, Стояна Мезек изселване
Недялкова, Йорданка Тодорова Оряхово изселване
Недялкова, Дена Михайлова Димитровград изселване
Нейкин, Димитър Лилянов Малко градище осъден на смърт 1951 военен
Нейков, Георги Студена репресия неуточнена земеделец
Несторов, Никола Димитров Малко градище емигрирал 1949
Несторов, Тоню Атанасов Клокотница осъден от НС Х-во 1951-1956 починал от раните си
Ников, Ангел Димитровград репресия неуточнена журналист, книгоиздател. Автор на романа „Островът“ и на стихосбирки
Ников, Генко Пенев Симеоновград репресия неуточнена
Ников, Пеню Генков Симеоновград репресия неуточнена
Ников, Нико Маринов Върбово емигрирал 1951
Ников, Добри Крепост ТВО Белене 1951 земеделец
Ников, Тодор Грозев Хасково осъден от военен съд 1951-1956
Ников, Пеньо Генков Симеоновград убит 29.10.1944
Николов, Атанас Димитров Любимец емигрирал 1948
Николов, Васил Пенев Харманли в нелегалност 1946
Николов, Янко Димитров Хасково изселване
Николов, Стефан Димитров Свиленград ТВО Росица 1945
Николов, Стамат Куртев Тополовград изселване
Николов, Никола Пейчев Хасковско изселване
Николов, Кирил Янев Момково осъден от НС Асеновград ефрейтор
Николов, Коста Димитров Любимец емигрирал 1946
Николов, Иван Панайотов Орешец задържане в ДС – Харманли 1951
Николов, Иван Василев Мезек задържане в МВР 1949
Николов, Иван Христов Димитровче емигрирал 1950
Николов, Димитър Трендафилов Скобелево безследно изчезнал 15.8.1944
Николов, Атанас Георгиев Свиленград осъден от НС Х-во 1945 учител
Николов, Илия Ангелов Хасково осъден от НС Х-во 1945 тютюнотърговец
Николов, Пеню Димитров Джинев Костур емигрирал 1949
Николова, Василка Андонова Мустрак изселване 28.8.1950-14.5.1954
Нинева, Станка Георгиева Любимец изселване
Нолев, Киро Колев Сусам предварителен арест 1951-1953
Нурев, Христо Иванов Устрем осъден 1948
Овчаров, Асен Харманли ТВО Белене 1949 музикант
Овчаров, Бойчо Христов Тенев Набожно в нелегалност 1949
Овчаров, Вълчо Генев Хасково ТВО Белене 1949 г. земеделец
Овчаров, Стоян Тодоров Хасково осъден на смърт от НС Х-во 1945 полицейски комендант
Овчаров, Петко Тодоров Хасково репресия неуточнена брат на Стоян Овчаров
Овчаров, Тодор Маринов Книжовник ТВО Белене николапетковист
Овчарова, Людмила Хасково уволнен учител
Огнянова, Славка Димитрова Хасково изселване
Осман, Мустафа Хасан Хасковско осъден за опит за бягство 1950-1956
Османов, Юсмен Илязов Хасково ТВО Ловеч
Османова, Анифе Азисова Черничево изселване
Павлов, Димитър  Димитров Конуш изпратен в лудница земеделец
Павлов, Павел Скерлев Свиленград репресия неуточнена
Павлова, Рада Димитрова Бисер изселване 28.8.1950-30.4.1954
Палазов, Христо Ангелов Малко градище осъден 1951-1955
Паламукчиев, Георги Вълчев Свиленград изселване
Памуков, Христо Христов Дрипчево емигрирал 1950
Панаиров, Иван Танчев Калугерово осъден 1946 николапетковист
Панайотов, Георги Иванов Устрем осъден 1960-1962, 1965 земеделец
Панайотов, Никола Хасково репресия неуточнена легионер
Панайотов, Павел Димитров Кьосев Малки воден емигрирал 1948
Панайотов, Христо Георгиев Димитровче осъден за опит за бягство 1948 земсист
Панев,  Пеню Гочев Запрянов Димитровград осъден земеделец
Панов, Георги Хасково ТВО Росица БРСДП
Панев, Паньо Грозев Върбица убит при опит за преминаване на границата 7.септ.47 земеделец
Панев, Петър Желев Върбица убит при опит за преминаване на границата 7.септ.47 земеделец
Панева, Златка Илиева Длъгнево ТВО за деца от 1948 Илю Панев – дъщеря
Панева, Йовка Михалева Длъгнево изселване от 1948
Парасков, Васил Хасково ТВО Белене
Парсков, Спас Василев Хасково ТВО Белене 1944-50-те студент
Параскова, Хасково изселване домакиня
Парасков, Иван Долни главанак осъден
Панчев, Делчо Петров Царева поляна осъден земеделец
Параскова, Дафина Добрева Левка изселване
Паричков, Марко Делчев Симеоновград безследно изчезнал 23.11.1944
Парчевски, Динко Добрич убит 5.9.1953 земеделец
Пасев, Тенчо Георгиев Горски извор осъден от НС Х-во 1945
Паскалев, Паскал Димитров Ново село репресия неуточнена
Пасков, Георги Мавров Хасково осъден от НС Х-во 1945
Пасков, Пантелей Ангелов Хасково осъден от НС Х-во тютюноработник
Патишев, Христо Янков Свиленград осъден 1953
Патков, Димитър Тодоров Хасково уволнен и съден офицер
Паунов, Еню Александров Скобелево репресия неуточнена
Паунов, Йордан Хасковско осъден на смърт 1951 горянин, БЗНС
Паунов, Коста Хасково уволнен 1948 адвокат
Паунов, Пейчо Запрянов Хасково осъден на смърт от НС Х-во 1945 стражар
Пачков, Стоян Захариев Пазарджик осъден от НС Х-во 1945 чиновник
Пашов, Георги Долни главанак осъден
Пашов, Тодор Хасково ТВО
Певтичев, Никола Георгиев Малко Търново ТВО Белене 1950 земеделец, депутат, кмет на Кърджали
Пеев, Андон Русев Младиново емигрирал 1949
Пеев, Паско Запрянов Бодрово осъден от НС Х-во 1945 стражар
Пеев, Митю Харманли убит без присъда 14.9.1944 тютюнотърговец
Пеев, Ангел Грозев Върбица убит при опит за преминаване на границата 7.септ.47 земеделец
Пеев, Георги Русев Младиново в нелегалност 1949 горянин
Пеев, Стоян Рачев Хасково уволнен 14.септ.48 служител на ОСТ Местпром
Пеева, Руска Вълчева Хасковско изселване
Пейчев, Пейчо Николов Хасковско изселване 29.8.1950-4.5.1954
Пейчев, Никола полк. Хасково ТВО Белене 1951 командир на VI-и търновски пехотен полк
Пейчев, Георги Костадинов Генералово изселване
Пейчев, Васил Николов Хасковско изселване 29.8.1950-4.5.1954
Пейчев, Ангел Николов Хасковско изселване 29.8.1950-4.5.1954
Пейчева, Марийка Георгиева Генералово изселване
Пейчева, Васила Михайлова Хасковско изселване 29.8.1950-4.5.1954
Пейчева, Велика Ангелова Хасковско изселване
Пелев, Георги Ангелов Любимец изселване
Пелев, Христо Ангелов Любимец емигрирал 1948
Пелова, Катина Ангелова Любимец изселване
Пенев, Николай Филипов Хасково задържан от ДС ученик
Пенев, Тодор Желев Обручище репресия неуточнена
Пенев, Пеню Янков (Пенков) Иваново безследно изчезнал 28.11.1944
Пенев, Пенчо Делчинов Димитровград осъден 1950-1953
Пенев, Костадин Борисов Райкова могила изселване
Пенев, Митьо Елена убит 1944 търговец, пом. ок. Управител на Харманли
Пенева, Васила Аврамова Райкова могила изселване
Пенчев, Христо Младенов Синапово осъден за опит за бягство 1960-1964 войник
Пенчев, Димитър Господинов Ген. Тошево осъден 1950 горянин, БЗНС
Петев, Петю Добрев Болярово осъден 1946 търговец
Петев, Петър Христев Малево осъден 1958 земеделец
Петканов, Иван Костадинов Хасково осъден от НС Х-во оправдан учител
Петков, Григор Славяново осъден 1948 легионер
Петков, Димитър Димов Ивайловград емигрирал 1948
Петков, Жельо Бонев Свирково изключен от гимназия 1956 и 1959 ученик
Петков, Слави Колев Дряново осъден 1957 николапетковист
Петков, Стойчо Димитров Скобелево ТВО Ловеч
Петков, Стоян Христозов Крум ТВО Тутракан и Ножарево 1951
Петков, Ради Станков Крум осъден от НС Х-во 1945 подофицер
Петков, Пеню Христев Клокотница осъден от НС Х-во 1945
Петков, Петко Милков Даскалов Черноконево в нелегалност 1948 горянин
Петков, Петко Стоев Хасково изселване 11.5.1951-10.5.1954
Петков, Петко Латев Димитровград изключен от СОУ ученик
Петков, Петко Ванчев Узунджово ТВО Белене 1951-1953 земеделец
Петков, Никола Стоев Хасково изселване 11.5.1951-10.5.1954
Петков, Милчо Маринов Орлово осъден на смърт 28.8.1951 ръководител на нелегална организация
Петков, Колю Вълчанов Симеоновград осъден от НС Х-во 1945 стражар
Петков, Колю Дичев Изворово емигрирал 1950
Петков, Леко Черноконево безследно изчезнал 4.10.1944
Петков, Иван Свиленград репресия неуточнена
Петков, Добри Тонев Момково изселване
Петков, Димитър Иванов Момково изселване
Петков, Васил Вълчанов Симеоновград осъден от НС София 1945 търговец
Петков, Боньо Желев Свирково безследно изчезнал 6.10.1944 земеделец, полицай
Петков, Баню Злати дол убит без присъда 24.10.1944 14 годишен, убит с дядо си
Петков, Ангел Иванов Клокотница осъден от НС Х-во 1945 горски стражар
Петков, Трифон Стоянов Обручище Белене, осъден от НС-Ст. Загора 1945 пом. комендант на полицията
Петкова, Тянка Вълчева Хасково изселване 2.9.1951-30.5.1954
Петкова, София Костадинова Хасково изселване 11.5.1951-10.5.1954
Петкова, Желязка Николова Момково изселване
Петкова, Груда Стоева Момково изселване
Петров, Ангел Станчев Манастир емигрирал 1949
Петров, Ламбо Лъджа осъден 1945 николапетковист
Петров, Лилян Димитров Малко градище осъден на смърт 26.3.1952 николапетковист
Петров, Митю Тонев Константиново в нелегалност 1948 горянин
Петров, Трендафил Горастев Малко градище предварителен арест 1951
Петров, Тодор Златев Хасково осъден на смърт он НС Благоевград 1945 инспектор на ДС в Горна Джумая
Петров, Тенчо Благоев Хасково убит при опит за преминаване на границата 7.5.1951 архитект и земеделец
Петров, Стефан Милков Габровско осъден от НС Х-во 1945 секретар бирник в Ябълково
Петров, Петър Ангелов Кьосев Покрован в нелегалност 1949 горянин
Петров, Петър Демирев Родопи ТВО Белене 1949 земеделец
Петров, Петър Стайков Свиленград осъден от НС Ст. Загора
Петров, Петър Лазаров Ивайловград осъден за опит за бягство 1964
Петров, Петър Рачев Върбица убит при опит за преминаване на границата 7.9.1947
Петров, Петър Русев Иваново в нелегалност 1948 горянин
Петров, Ив. Петров Хасковско ТВО Белене
Петров, Петър Иванов Константиново осъден 1953 и 1957 земеделец
Петров, Костадин Христов Димитровче осъден за опит за бягство 1948 земсист
Петров, Паскал Иванов Хасковско осъден на смърт 12.12.1951
Петров, Ралю Тодоров Ивайловград емигрирал 1950
Петров, Иван Андреев Лозен осъден 1950-1951
Петров, Иван Димитров Сакарци изселване
Петров, Захари Симеонов Хасково осъден 1949-1950
Петров, Димитър Дечев Симеоновград безследно изчезнал
Петров, Диню Динев Хасковско репресия неуточнена
Петров, Георги Тодоров Хасковско изселване
Петров, Георги Петров Малко градище осъден 1951 военен
Петров, Гачо Тодоров Хасковско изселване
Петров, Борис Димитров Сакарци изселване
Петрова, Йонка Илиева Димитровград трудово мобилизиран 1949
Петрова, Вана Георгиева Хасковско изселване
Петрова, Божидара Асенова Хасковско изселване 29.8.1950-10.4.1954
Пехливанов, Костадин Петков Горски извор осъден от НС Х-во 1945 фелдфебел
Пешев, Филип Иванов Хасково изселване
Пешев, Иван Филипов Хасково изселване
Пешев, Асен Димитров Харманли осъден от НС Пловдив 1945
Пешева, Мария Атанасова Хасково изселване
Пиналски, Йордан Хасковско емигрирал търговец на вина и нар. представител ВНС
Пилев, Никола Йорданов Стамболово осъден от НС Х-во 1945 полицай
Пинев, Латун Димитров Малево предварителен арест земеделец
Пинчев, Георги Иванов Малево ТВО Белене 1955; 1958-1964 замеделец
Пиперов, Тодор Димитров Свиленград предварителен арест
Пиринян, Хачик Агоп Хасково ТВО Ловеч
Питев, Желязко Господинов Главан безследно изчезнал 1944
Поляков, Радослав Иванов Свиленград осъден от НС Х-во 1945 старши стражар
ПопТрендафилов, Пею Хасково арестуван и изпратен в затвора в Х-во 12.12.1944 свещеник и околийски управител на Крумовград
Попов, Иван Русинов Главан осъден 1952-1955 земеделец
Попов, Янко Койнов Хасково осъден от НС Пловдив 1945 редник
Попов, Петър Хасковско репресия неуточнена
Попов, Иван Койчев Мъдрец безследно изчезнал 10.1944 свещеник
Попов, Минчо Иванов Харманли уволнен 1951 адвокат
Попов, Никола Господинов Хасково осъден 1960-1962
Попова, Станка Вълчева Хасково изселване
Попов, Тодор полковник Хасково осъден от НС Х-во командир на 10-а пехотна дружина в Хасково
Попов, Тодор Криво поле арестуван и измъчван учител, земеделец
Попов, Христо Петров Болярово осъден 1946 търговец
Поптодоров, Найден Хасково репресия неуточнена 1945 легионер
Пробалиев, Киро Христов Горски извор репресия неуточнена 1949 земеделец
Пулев, Стойчо Гичев Пясъчево осъден от НС Ст. Загора
Пънкова, Иванка Атанасова Симеоновград репресия неуточнена
Първанов, Първан Димитров Димитровград изключен от ВУЗ 1953-1958 студент
Пянков, Георги Хасково осъден 1946
Радев, Вълко Велев Долно войводино осъден 1953-1958
Радева, Господинка Койнова Дряново репресия неуточнена
Радичев, Янко Иванов Свиленград емигрирал 1951
Радичков, Стоян Хлябово емигрирал 1948 николапетковист, горянин
Радков, Радко Господинов Медникарово безследно изчезнал 10.1944
Раев, Тодор Ангелов Любимец безследно изчезнал 17.10.1944
Раевски, Христо Манолов Брягово ТВО Белене 1951-1953
Разбойников, Спас Спасов Свиленград емигрирал лекар – хирург
Райков, Железан Голям извор ТВО Белене 1951 земеделец
Райчев, Тончо Костов Странско ТВО Белене 1950-1953 земеделец, учител по математика
Райчев, Коста Странско ТВО Белене 1950-1953 земеделец
Райчев, Гено Славов Хасково осъден за опит за бягство 1951-1955 земеделец
Райчев, Йордан Хасковско емигрирал земеделец и нар. представител ВНС
Райчев, Марко Петров Малко градище осъден за опит за бягство 1948 земеделец
Раковски, Драган Евтомов Димитровград безследно изчезнал полицай
Рамадан, Рамадан Халибрям Караманци осъден 1984-1986
Ралев, Георги Недев Свиленград осъден 17.8.1948-13.5.1951 земеделец
Расоков, Христо Димитров Свиленградско емигрирал 1948 николапетковист
Расоков, Христо Янакиев Любимец изселване
Рапонджиев Хасково уволнен учител
Рашевски, Пантелей В. Злати дол убит без присъда 20.9.1944
Рашков, Михаил Попоиванов Хасково осъден от НС Разград свещеник в Разград
Реджеп, Хасан Исмаил Поповец изселване
Реджеп, Насим Исмаил Поповец изселване
Реджеп, Муса Исмаил Поповец изселване
Ризов, Илия Крумов Хасково уволнен 1948 адвокат
Ризов, Славчо Крумов Хасково ТВО 1945 социалдемократ
Родоплу, Шериф Хасковско изселване
Рохов, Александър Михайлов Сливен осъден 1945 индустриалец
Рудев, Вълчо Стоилов Хасково в нелегалност 1948
Руканев, Иван Делчев Поляново осъден 1952-1956
Рулев, Тодор Генов Скобелево осъден от НС Чирпан 1945
Русев, Васил Костов Българин емигрирал 1949
Русев, Георги Криво поле арестуван земеделец
Русев, Георги Димитров Злати дол емигрирал 1945
Русев, Георги Николов Свирачи емигрирал 1950
Русев, Латун Ябълково ТВО Белене земеделец
Русев, Руси Грозев Бориславци емигрирал 12.7.1949
Русев, Руси Стоянов Корен предварителен арест 1951
Русев, Руси Иванов Иваново убит при опит за преминаване на границата 15.8.1948 летец- капитан
Русев, Пейко Христов Овчарово безследно изчезнал
Русев, Митко Тенев Харманли репресия неуточнена
Русев, Кръстю Василев Момково изселване
Русев, Дойчо Тонев Димитровград изселване член на ЗМС Н. Петков
Русев, Димитър Койнов Българин осъден за опит за бягство 1951-1953
Русков, Христо Христов Димитров Любимец емигрирал 1947
Русинов, Русин Грозев Бориславци емигрирал 1949
Русинов, Русин Димитров Хасково осъден 1953-1956
Рутев, Паньо Димитров Свиленград изселване
Рутев, Костадин Димитров Свиленград осъден за опит за бягство
Рутев, Кирил Костадинов Свиленград осъден от НС София 1945 тютюноработник
Рутев, Димитър Костадинов Свиленград осъден за опит за бягство 1959-1963 горянин
Рутев,Георги Димитров Свиленград изселване 1956-1957
Рутева, Руска Георгиева Свиленград изселване
Рюстем, Хакметджелил Мехмед Хасково осъден за опит за бягство 1956-1957
Савов, Димитър Савов Харманли ТВО Белене инженер
Савов, Сава Манолов Бисер емигрирал 1948
Савов, Никола Иванов Свиленград уволнен инженер
Садубол, Исмаил Реджебов Поповец изселване
Садула, Миневер Аптула Поповец изселване
Сакалов, Гено Митев Поляново ТВО Белене 1950 земеделец
Саканчев, Георги Хасковско репресия неуточнена
Сакарски, Марко Димов Браница осъден на смърт от НС София 28.4.1905 адвокат
Сакарски, Атанас Марков Харманли изключване от военно училище син на Марко Сакарски
Саков, Димо Иванов Карамфилов Черна могила емигрирал 1947
Сапунджиев, Банко Д. Харманли безследно изчезнал 15.9.1944 адвокат
Сапунджиев, Асен Харманли убит септ.44 тъговец
Сариев, Георги Христов Хасково изселване 28.8.1950-13.5.1954
Сариев, Стоян Христов Малки воден емигрирал 1948
Севов, Сево Атанасов Бел. Тракия безследно изчезнал 20.9.1944
Севов, Димчо Бонев Хасково безследно изчезнал 1.10.1944 полицай
Севов, Тяню Тянев Златоустово емигрирал 1948
Семерджиев, Георги Николов Тополовград осъден от НС София 1945 войник
Семизов, Петър Банев Хасково осъден от НС Пловдив 1945 полицейски агент
Сербезов, Ангел Атанасов Болярово осъден от НС Чирпан 1945
Сивенов, Манол Добрев Меричлери ТВО Белене 1957
Сивриев, Кръстю Я. Хасково уволнен 1948 адвокат
Сивриев, Боян Кръстев Хасково осъден от НС Пловдив на 5 г. 1945 капитан
Сийрейкова, Чана Димитрова Хасковско изселване 29.8.1950-10.4.1954
Сименов, Димитър Христов Табаков Ивайловград емигрирал 1948
Симеонов, Динчо Димов Остър камък репресия неуточнена
Симеонов, Петър Делчев Хасково уволнен 1945-1946 организатор в пропагандата
Симов, Симо Христов Симеоновград осъден от НС София 1945 гл. инспектор при БЗК
Сираков, Павел Иванов Харманли ТВО Перник 1947-1948
Скерлев, Вълкан Костадинов Младиново емигрирал 1949
Скерлев, Стратия Сидеров Българин емигрирал земеделец и народен представител в ВНС
Скерлев, Георги Сидеров Българин ТВО Белене земеделец
Скерлев, Господин Георгиев Българин изключен от училище ученик
Скерлев, Павел Павлов Свиленград емигрирал 1949
Скерлева, Анка Атанасова Свиленград трудово мобилизиран 1949
Скерлев, Господин Костадинов Младиново емигрирал 1949
Скерлев, Кольо Костадинов Младиново изселване 11.4.1951-15.3.1954
Скерлев, Коста Колев Любимец безследно изчезнал
Скерлева, Марийка Андонова Младиново изселване 11.4.1951-15.3.1954
Скерлева, Яна Стратиева Харманли осъдена 1948 дъщеря на Стратия Скерлев
Скулев, Андон Георгиев Левка емигрирал 1950 земеделец
Славков, Аврам Димитров Ботурче изключен от ВУЗ студент
Славов, Георги Панчев Чирпан осъден от НС Х-во, Белене индустриалец
Славов, Злати Матев Дряново осъден 1951 николапетковист
Славов, Янчо Кирев Сусам убит 19.7.1953 николапетковист
Славов, Христо Георгиев Хасковско изселване 29.8.1950-1.2.1954
Славов, Христо Мимков Любимец осъден 1946 търговец
Славов, Слави Делчев Димитровград осъден 1949-1953
Славов, Слави Костов Обручище емигрирал 1948
Славов, Слави Стайков Симеоновград осъден 1951 николапетковист
Славов, Стойко Димитров Камилски дол емигрирал 1949
Славов, Иван Енев Воден осъден 1959-1962
Славов, Вели Марийно емигрирал 1948
Славов, Кънчо Меричлери ТВО Белене 1950-1953 николапетковист
Славов, Златан Хасково убит 12.10.1944 легионер
Славов, Велчо Митев Узунджово убит земеделец
Славова, Станка Кънчева Меричлери арестувана и изтезавана
Славова, Петрана Атанасова Хасковско изселване
Славова, Господинка Петрова Дряново репресиран
Славова, Кера Куртева Дряново репресия неуточнена
Славчев, Димо Желязков Нова надежда убит
Славчев, Иван Узунджово ТВО Белене земеделец
Смилков, Нарцис Йорданов Любимец ТВО Белене 1950-1953 тракчокостовист
Смочевски, Константин Михайлов Хасково предварителен арест 1944-1945 студент
Смочевски, Михаил Константинов Хасково осъден 1952 индустриалец
Сотиров, Паруш Свиленград убит при опит за преминаване на границата 1949
Ставрев, Георги Костадинов Васково емигрирал 1950
Ставрев, Вълко Иванов Турско поле убит при опит за преминаване на границата 1951 земеделец
Ставрев, Димитър Костадинов Кап. Андреево емигрирал 1950
Ставрев, Ставри Георгиев Любимец изселване
Ставрева, Елена Николова Любимец изселване
Стайков, Ангел Криво поле арестуван окт.44 учител
Стайков, Вълчо Хлябово осъден
Стайко, Стайков Жеков Болярово осъден 1946 търговец
Стайков, Стайко Петров Оряхово предварителен арест 1951
Стайков, Любомир Стайков Хасково осъден на смърт 60-64; 70-73
Стайков, Михаил Стайков Хасково ТВО Ловеч 12.3.1960 учител, зам. дир. на Паисий
Стайков, Димитър Стайков Хасково ТВО Ловеч 1960-1962 студент
Стайков, Добчо Грудев Симеоновград ТВО Долни Богров 1948-1949 студент по медицина
Стайкова, Христина Добчева Симеоновград репресиран
Стайкова, Станка Христозова Симеоновград репресиран
Стайкова, Мария Спасова Покрован изселване
Сталев, Борис Христов Любимец осъден 1948-1950 земеделец
Сталев, Йордан Господинов Върбица убит при опит за преминаване на границата 7.9.1947
Стаматова, Кера Христова Димитровград изселване земеделец
Стамболиев, Иван Митков Хлябово осъден 1949 земемделец
Стамов, Вълю Неделков /Сивриканеца/ Кап. Андреево емигрирал 1949
Станев, Иван Брайков Хасково осъден от НС Х-во 1945 ДС
Станилов, Вълчо Калоянов Хасково изселване
Станилова, Станка Калоянова Хасково изселване
Станилова, Гергина Тодорова Хасково изселване
Станилов, Делчо Хасковско репресия неуточнена
Станков, Иван Студена емигрирал земеделец
Станкова, Недялка Вълчева Конници изселване
Станкова, Злата Маркова Вис изселване
Станкова, Мария Николова Свиленград емигрирал 1948
Станчев, Димитър Георгиев Малък Воден осъден за опит за бягство 1948 член на ЕМОС
Станчев, Георги Христов Димитров Свиленград емигрирал 1950
Станчев, Христо Димитров Свиленград изселване
Станчев, Христо Николов Свиленград изселване 11.4.1951-15.3.1954
Станчев, Димитър Христов Хасково изселване 1951-1954
Станчев, Иван Христов Хасково изселване 1951-1954
Станчев, Петър Христов Хасково изселване 1951-1954
Станчева, София Христова Хасково изселване 1951-1954
Станчева, Светла Емилова Хасково изселване 15.9.1950-11.6.1954
Старирадев, Стойчо Стойков Любимец осъден от НС Ст. Загора 1945 адвокат,социалдемократ и кмет на Свиленград
Старирадева, Радка Свиленград репресия неуточнена съпруга на Ст. Старирадев
Стефанов, Митю (Маршала) Стамболово арестуван надзирател в затвора
Стефанов, Недко Хасковско репресия неуточнена офицер
Стефанов, Вълко Христов Мезек изселване 5.11.1951-06.1954
Стефанов, Стефан Христов Райкова могила в нелегалност 1951 горянин
Стефанов, Стефан Христозов Свиленград емигрирал 1946
Стоев, Стою Харманли убит 1944 полковник
Стоев, Теню Кузмов Бодрово емигрирал 1946
Стоев, Тоньо Петков Свиленградско безследно изчезнал юли.46 офицер
Стоев, Никола Вангелов Овчарово осъден от НС Новоселци 1945 фелдфебел
Стоев, Калоян Вълчев Хасковско изселване
Стоев, Добри Павлов Бисер емигрирал 1950 горянин
Стоев, Ангел Вълков Свиленград емигрирал 1950 горянин
Стоев, Ангел Николов Хасково изселване 11.5.1951-10.5.1954
Стоев, Ангел Димитров Любимец убит при опит за преминаване на границата апр.48 ученик в 6 клас
Стоева, Марийка Вълкова Свиленград изселване 1951-1955 земеделец
Стоева, Цанка Вълкова Свиленград изселване 1951-1955 земеделец
Стоева, Неделя Бонева Тополовград изселване
Стоева, Желязна Стоянова Хасковско изселване
Стоилов, Трендафил Кралев Левка предварителен арест 1949
Стоилов, Милко Николов Хасково изселване
Стоилов, Илия Хасковско репресия неуточнена
Стоилов, Христо Траянов Хасково ТВО Росица 1946 адвокат
Стоилова, Вълка Николова Хасково изселване
Стоилова, Елена Николова Хасково изселване
Стоименов, Никола Хасковско осъден
Стоименова, Янка Петрова Хасково изключен от гимназия ученик
Стойков, Тодор Динков Хасково предварителен арест 1951 за печатане и разпространение на позиви претив ТКЗС
Стойков, Колю Димов Книжовник репресия неуточнена
Стойков, Захари Георгиев Скобелево репресия неуточнена
Стойков, Георги Петров Марийно безследно изчезнал 26.9.1944
Стойчев, Стойчо Петров Динево осъден от НС Борисовград 1945
Стойчев, Петър Николаев Хасково осъден 1955
Стойчев, Вълко Желязков Длъгнево репресия неуточнена
Стоянов, Трифон П. Обручище осъден от НС Ст. Загора 1945
Стоянов, Райно Димов Хасково уволнен адвокат и земеделец
Стоянов, Стоян Гьорчев Рачев Мустрак емигрирал 1949
Стоянов, Стоян Добчев Симеоновград осъден 1952 военен
Стоянов, Стоян Христов Хлябово осъден от НС Провадия 1945
Стоянов, Стоян Кръстев Младиново изселване
Стоянов, Стоян Димитров Харманли безследно изчезнал 17.9.1944
Стоянов, Стоян Димов Тополовград осъден от НС 1945
Стоянов, Стоян Георгиев Мъдрец осъден 1950 горянин
Стоянов, Стоян Димов Карадимов Костур в нелегалност 1949 горянин
Стоянов, Слави Иванов Хасково осъден за опит за бягство 1949-1950
Стоянов, Петър Ангелов Свирачи осъден 1951-1955
Стоянов, Иван Харманли осъден 1948 ятак
Стоянов, Иван Атанасов София осъден от НС Х-во 1945 пом. кмет на Свиленград
Стоянов, Жеко Калинов Ябълково убит без присъда 15.3.1945 стражар
Стоянов, Колю Стамболийски репресия неуточнена 1947 председател на БЗНС-НП в селото
Стоянов, Кръстю Младиново осъден за опит за бягство
Стоянов, Желю Кръстев Младиново изселване
Стоянов, Димитър Димов Синапово изселване
Стоянов, Делчо Митев Долно ботево изселване
Стоянов, Кирил Георгиев Мустак изселване земеделец
Стоянов Костадинов, Руси Стефанов Войводово предварителен арест 1952-1953
Стоянова, Марийка Георгиева Мустак изселване земеделец
Стоянова, Йонка Колева Стамболийски изселване 11.4.1951-15.3.1954 земеделец
Стоянова, Еленка Колева Стамболийски изселване 11.4.1951-15.3.1954 земеделец
Стоянова, Велика Кръстева Младиново изселване
Стратиев, Аврам Поляново ТВО около 1950 николапетковист
Стратиев, Стратия Аврамов Поляново осъден за опит за бягство 1951-1954 николапетковист
Стратиев, Методи Димитров Срем ТВО Белене архиепископ
Стратиев, Господин Симеоновград осъден от НС Ст. Загора 1945
Страхинов, Иван Костов Харманли ТВО Белене 1949-1953, 1965-1959 майор/николапетковист
Стриганов, Стайко Книжовник ТВО Белене летец, николапетковист
Суватчиев, Георги Илиев Малко градище предварителен арест 1951-1952
Суватчиев, Иван Георгиев Малко градище изселване
Суватчиев, Георги Иванов Малко градище изселване
Суватчиева, Вана Димитрова Малко градище изселване
Сусанов, Теодор Леонидов Ивайловград осъден и изтезаван свещеник
Съботинов, Лазар Стойков Сусам предварителен арест 1949-1950
Сюлейман, Мюмюн Селим Стамболийски изселване
Табаков, Иван Христов Обручище безследно изчезнал 12.9.1944
Табакова, Екатерина Иванова Свиленград безследно изчезнал 12.9.1944
Тамахкяров, Димитър Георгиев Покрован изселване
Тамахкяров, Слав Георгиев Покрован в нелегалност 1948 горянин
Танахчин, Георги Костов Бяло поле изселване
Танев, Панайот Хасково убит 12.9.1944 поручик
Танев, Димитър Хасковско репресия неуточнена
Танев, Митко Тонев Дрипчево емигрирал 1950
Танчев, Тодор Вълчев Хасково безследно изчезнал 31.5.1949 земеделец и търговец
Таратолов, Иван Колев Хасково емигрирал 1947
Тасев, Димитър Тодинов Момково изселване 1951-1954
Тасева, Димка Тонева Момково изселване 1951-1954
Таскова, Мария Василева Хасковско изселване
Тарабанов, Наум Харманли ТВО Белене 1950-1953
Тарабанов, Тодор Харманли ТВО Белене 1950-1953
Тахир, Тахир Ахмед Воденци ТВО Перник 1948-1949
Ташев, Тодор Ставрев Хасково изселване
Ташев, Костадин Георгиев Кап. Андреево изселване
Теберски, Минко Койнов Тенев Александрово емигрирал 1949
Текелиев, Георги Жечев Хасково ТВО Богданов дол 1949 писател
Тенев, Иван Георгиев Свиленград емигрирал 1950
Тенев, Иван Иванов Ст. Загора осъден на смърт от НС Х-во 1945 плицейски стражар
Тенев, Теню Ангелов Брягово ТВО Белене 1952-1954
Тенев, Петър Радев Дряново ТВО Белене николапетковист
Тенев, Пеню Несторов Клокотница осъден от НС Х-во 1945 дърводелец
Тенев, Теню Костов Симеоновград репресия неуточнена
Тенев, Теньо Данев Брод осъден 1946 земеделец
Тенев, Теню Димитров Клокотница осъден от НС Х-во 1945
Тенев, Теню Господинов Оряхово предварителен арест 1951
Тенев, Петър Борисов Кирилово осъден от НС Ст. Загора 1945
Тенев, Марин Делчев Кралево осъден 1947-1948 земеделец
Тенев, Георги Атанасов Клокотница осъден от НС Х-во 1945 жандармерист
Тенев, Васил Димитров Хасково осъден от НС Ямбол 1945
Тенев, Славил Тенев Хасково осъден 1949 земеделец
Тенев, Андон Георгиев Мустрак изселване 28.8.1950-14.5.1954
Тенева, Елена Атанасова Мустрак изселване 28.8.1950-14.5.1954
Тенекеджиев, Борис Георгиев Ивайловград емигрирал 1949
Тенекеджиев, Митко Ивайловград арестуван 9.7.1949
Тенишев, Димитър Иванов Криво поле арестуван 1.10.1944 учител
Тенчев, Ангел Александров Тракиец безследно изчезнал окт.1944 старши полицай
Тенчев, Христоз Момино предварителен арест земеделец
Тенчев, Петко Злати дол безследно изчезнал 24.10.1944
Теодишев, Георги Атанасов Недялков Любимец емигрирал 1948
Теодосиев, Атанас Недялков Хасковско изселване
Теоргиева, Пенка Димитрова Хасково изселване
Тепелиев, Митю Христов Симеоновград безследно изчезнал 11.1944
Тепелиев, Геню Добчев Симеоновград безследно изчезнал
Тепелиев, Господин Генев Симеоновград репресия неуточнена
Терзи, Расиле Тефик Гледка изселване
Терзиев, Димитър Василев Ивайловград емигрирал 1949
Терзиев, Лозко Янков Хасково осъден 1953-1956 земеделец и председател на клуба на репресираните в Хасково
Терзиев, Господин Кирчев Скобелево осъден от НС Борисовград 1945
Терзиев, Борис Грозев Скобелево осъден от НС Борисовград 1945
Терзиев, Стоян Желев Харманли емигрирал 1947
Терзиева, Калина Стамова Бел. Тракия убит 14.9.1944
Теринчев, Алекси Стефанов Свиленград репресия неуточнена
Тодев, Гочо Въчев Радиево осъден 1946 бакалин
Тодев, Груйчо Апостолов Хасково осъден от НС Х-во 1945
Тодев, Делчо Донев Крепост осъден 1946 търговец
Тодев, Желю Христев Гарваново пребит в ДС 1950 земеделец
Тодинов, Димитър Тодинов Любимец изселване 1951-1954
Тодинов, Тодин Димитров Момково в нелегалност 1950
Тодинова, Добра Генева Момково изселване
Тодоров, Господин (Фазлъ Чауш) Хасково безследно изчезнал окт.44 старши полицай
Тодоров, Желю Троян безследно изчезнал
Тодоров, Янко Харманли безследно изчезнал септ.44 чиновник в ПБ и председател на запасните офицери
Тодоров, Танчо Фотев Овчарово репресия неуточнена
Тодоров, Тодор Димитров Хасково осъден от НС Х-во търговец
Тодоров, Тодор Калинов Симеоновград осъден николапетковист
Тодоров, Стоян Атанасов Конници изселване
Тодоров, Атанас Стоянов Конници изселване
Тодоров, Райко Железанов Хасково осъден 1953-1956 земеделец
Тодоров, Наньо Денев Длъгнево изселване
Тодоров, Леко Денев Длъгнево изселване
Тодоров, Кольо Хасковско репресия неуточнена
Тодоров, Иван Ставрев Хасково убит при опит да премине границата 7.4.1951
Тодоров, Енчо Рачев Медникарово безследно изчезнал 21.9.1944
Тодоров, Манол Царева поляна осъден земеделец
Тодоров, Марко Господинов Крепост ТВО Белене 1952-1953 собственик на мелница
Тодоров, Тальо Стамболово репресиран земеделец
Тодоров, Димитър Марков Бисер репресия неуточнена
Тодорова, Шина Андонова Мустрак изселване 28.8.1950-14.5.1954
Тодорова, Стайка Делчева Симеоновград репресия неуточнена земеделец
Тодорова, Страта Михайлова Конници изселване
Тодорова, Росица Георгиева Хасковско изселване 29.8.1950-1.2.1954
Тодорова, Мата Ташева Книжовник изселване
Тодорова, Невена Иванова Димитровград изключване от ВУЗ студент
Тодорова, Люба Жекова Хасковско изселване
Тодорова, Димка Александрова Малко градище изселване
Тодорова, Денка Ст. Конници изселване
Тодорова, Денка Борисова Конници изселване
Толев, Иван Митев Симеоновград ТВО Белене 1952-1959 николапетковист
Толева, Златка Динчева Симеоновград репресия неуточнена
Томов, Димитър Колев Кап. Андреево емигрирал 1948
Томов, Стоян Спиров Димитровград изселване
Томов, Стоян Христов Дервишка могила емигрирал 1949
Томова, Станка Стефанова Дервишка могила изселване
Томова, Хрисанта Илиева Димитровград изселване
Томова, Анка Стефанова Свиленград изселване 11.4.1951-6.7.1954
Тонев, Тоню Костов Симеоновград убит септ.44
Тонев, Тоню Иванов Димитровград изселване
Тонев, Иван Петров Константиново убит при опит за преминаване на границата 17.10.1948 земеделец
Тонев, Жеко Тенев Тръндев Узунджово емигрирал 1948
Тонев, Тоньо Петров Константиново убит при опит за преминаване на границата 17.10.1948 земеделец
Тонев, Господин Петров Константиново емигрирал 1948 горянин
Тонев, Тоню Динев Любимец осъден за опит за бягство 1948 ученик
Тонев, Тоньо Митев Константиново изселване
Тонев, Тодор Добрев Момково изселване
Тонев, Тоню Добрев Харманли в нелегалност 1949
Тонев, Петър Делчев Брегово осъден от НС Х-во 1945 дърводелец
Тонев, Иван Димитров Доситеево осъден за опит за бягство
Тонев, Иван  Добрев Момково в нелегалност 1950 горянин
Тонев, Димитър Киров Татарево репресия неуточнена
Тонев, Господин Александров Хасково осъден 1957-1962
Тонев, Петър Иванов Константиново осъден 1957 николапетковист
Тонев, Антон Стоянов Хасково осъден от НС Ст. Загора 1945
Тонева, Слава Иванова Момково изселване
Тонева, Петра Василева Момково изселване
Тонева, Вълка Тенева Константиново изселване
Тончев, Къню Лазов Малево емигрирал 1947 търговец
Тончев, Руси Хасково осъден търговец
Тончев, Желязко Иванов Смирненци ТВО свещеник
Тончева, Митра Александрова Хасковско изселване 7.8.1951-7.5.1954
Топалов, Иван Колев Старозагорско осъден 1946 търговец
Топалов, Георги Делчев Малево осъден 1958 земеделец
Топалов, Хасан Шерифов Малево изселване
Топалова, Фатма Юсеинова Малево изселване
Топалова, Накизе Шерифова Малево изселване
Топалова, Калина Димитрова Костадинова Свиленград емигрирал 1949
Топузов, Димитър Иванов Хасковско убит земеделец
Тотев, Стефан Генов Харманли безследно изчезнал лекар
Точев, Иван Гинев Симеоновград изключен от гимназия ученик
Точев, Димитър Иванов Симеоновград репресия неуточнена
Точев, Ради Брод ТВО Белене земеделец
Тошев, Георги Пейков Свирково безследно изчезнал 10.10.1944 земеделец, полицай
Трендафилов, Драгия Брод осъден 1946 горянин
Трошаков, Стойчо Иванов Харманли ТВО 13.9.1944 кандидат-полицейски началник
Трънков, Драгия Петров Бисер в нелегалност 1950 горянин
Турунчиев, Алекси Стефанов Свиленград осъден на смърт от НС Омуртаг 1945 полицейски разузнавач
Тянев, Драгия Тодоров Злати дол безследно изчезнал 7.10.1944 чиновник
Тянев, Тянчо Митев Върбово емигрирал 1951
Тянков, Делчо Георгиев Царева поляна осъден от НС Х-во 1945 стражар
Тянков, Марин Хасково ТВО Белене 1951 началник в полицията
Узунов, Георги Димитров Ангелов Белополяне емигрирал 1950
Узунов, Стоян Атанасов Свиленград осъден от НС Х-во 1945
Узунов, Димитър Стоянов Свиленград изселване 11.4.1951-24.2.1954
Узунов, Иван Атанасов Свиленград изселване 11.4.1951-24.2.1954
Узунов, Атанас Стоянов Свиленград изселване 11.4.1951-24.2.1954
Узунова, Хриса Димитрова Свиленград изселване 11.4.1951-24.2.1954
Узунова, Живка Тодорова Свиленград изселване 11.4.1951-24.2.1954
Урумов, Здравко Калинов Хасково осъден 1966-1967
Ушев, Георги Кирев Попово осъден 1946 търговец
Ушев, Делчо Вълков Добрич ТВО Белене 1950-1953 земеделец
Файдъров, Господин Атанасов Хасково безследно изчезнал окт.1944
Факирчев, Костадин Янев Синапово ТВО 1949-1950 земеделец
Ферад, Аптула Ибрям Караманци ТВО Белене и ТВО Бобов дол 1985-1989
Филипов, Вакю Болярово осъден 1949 горянин
Филипов, Кирил Христов Хасково безследно изчезнал 17.10.1944 полицай
Флоров, Коста Хасковско репресия неуточнена
Фотев, Иван Павлов Свиленград осъден от НС Чирпан поручик
Фотев, Фоти Георгиев Димитровче осъден за опит за бягство 1948 земеделец
Фотев, Фоти Киров Левка арестуван и изтезаван свещеник в с. Димитровче
Фотев, Огнян Славов Любимец осъден 1948 земсист
Фотев, Стефан Павлов Свиленград осъден от НС Чирпан 1945 подпоручик
Фотев, Танчо Тодоров Овчарово репресия неуточнена
Фотев, Жеко Георгиев Димитровче изселване
Фотева, Бина Панайотова Димитровче изселване
Фьодоров, Константин Григоров Русия безследно изчезнал 1951 свещеник
Фурнаджиев, Коста Любимец убит без присъда 9.9.1944 фурнаджия
Фурнаджиев, Захари Александров Свиленград ТВО Крушаре 7.9.1949
Ханзъров, Андон Сталев Александрово емигрирал 1949
Хаджидимитров, Георги Хасково ТВО Росица 1946 социалдемократ
Хаджиев, Тенчо Колев Старо село осъден от НС Х-во 1945 чиновник
Хаджиев, Сенко Емилов Хасково изселване 15.9.1950-11.6.1954
Хаджиев, Северин Емилов Хасково изселване 15.9.1950-11.6.1954
Хаджиева, Алме Мехмедова Малево изселване
Хаджиолу, Тодю Криво поле арестуван земеделец
х.Иванова, Марийка Тодорова Хасковско изселване
х.Грудев, Грудю Варсамов Свиленград уволнен 1951 адвокат
х.Иванчев, Иван Атанасов Харманли уволнен 60-те адвокат
х.Иванов, Георги Малево осъден 1955 земсист
х.Иванчев, Иван Хасково осъден 1946 земеделец
х.Николов, ПеткоНиколов Петков Хасково в нелегалност 1946 горянин
х.Николов, Христо Сократов Харманли емигрирал 1948
Халил, Фатме Бехил Елена изселване
Халил, Махмуд Хасан Гълъбец изселване
Халил, Елиф Ибиш Гълъбец изселване
Халилов, Хасан Мустафов Гълъбец изселване
Халилова, Елва Ибишева Гълъбец изселване
Ханджиев, Ангел Димитров Димитровград осъден за опит за бягство 1957-1958
Хараламбова, Мария Григорова Димитровград изселване 1951-1954
Хараланов, Тодор Захариев Горски извор ТВО Белене 1950-1953 земеделец
Харизанова, Хубавена Иванова Кладенец изселване
Хатибоглу, Хабибе Поповец изселване
Хатипов, Андрей Христов Малево изселване
Ходжев, Димитър Ходжев Свиленград безследно изчезнал 12.9.1944
Ходжов, Димитър Атанасов Свиленград в нелегалност 1948
Христев, Атанас Маринов Криво поле ТВО димитровград 4.5.1945 земеделец
Христев, Георги Ангелов Хасково осъден от НС Х-во фелдфебел
Христанов, Иван Христов Митев Хасково в нелегалност 1948 горянин
Христев, Христо Костадинов Хасково осъден от НС Х-во 1945
Христев, Филип Андреев Бисер изключване от ВУЗ 1949 студент
Христев, Жеко Ст. Болярово осъден 1949 горянин
Христозов, Христоз Георгиев Симеоновград Белене, осъден за опит за бягство 1948 земсист
Христов, Димитър Драганов Генералово емигрирал 1948
Христов, Христо Георгиев Малко градище емигрирал 16.1.1949 горянин
Христов, Христо Георгиев Хухла в нелегалност 1950
Христов, Христо Господинов Свиленград емигрирал 1951
Христов, Христо Василев Димитровград изключване от ВУЗ студент
Христов, Христо Желязков Младиново в нелегалност 1949 горянин
Христов, Филип Христов Бисер емигрирал 1950 горянин
Христов, Марин Митев Болярово убит 4.11.1949 николапетковист, горянин
Христов, Иван Колев Николово осъден за опит за бягство 1952-1953
Христов, Стоян Колев Иваново убит при опит за преминаване на границата 15.8.1948 земсист
Христов, Стоян Димитров Лангазов Изворово емигрирал 1947
Христов, Иван Димов Симеоновград изселване
Христов, Христо Петров Малко градище осъден за опит за бягство 1948 земсист
Христов, Георги Антонов Свиленград ТВО Белене 1949-1953 мелничар
Христов, Георги Ангелов Стамболийски осъден 1950-1951
Христов, Карамфилов, Димитър Георгиев Щит осъден 1969-1987
Христов, Костадин Георгиев Хухла емигрирал 1948
Христов, Колю Стефанов Райкова могила емигрирал 1950
Христова, София Хасковско изселване
Христова, Пенка Тенева Хасковско изселване 29.8.1950-1.2.1954
Христов, Пилю Горски извор осъден 1946 земеделец
Христов, Тодор Атанасов Свиленград емигрирал 1948
Христова, Димка Керезова Малко градище изселване
Христова, Донка Костадинова Момково изселване
Христова, Василка Василева Свиленград изселване
Христозов, Димитър Стойков Българин емигрирал 1949
Христозова, Яна Стайкова Хасковско изселване
Христонов, Яню Петров Бисер ТВО Богданов дол 1949 земеделец
Христонов, Стоил Тодев Въгларово осъден 1948-1950
Христонов, Филип Димитров Малко градище изселване
Христонов, Иван Димитров Малко градище изселване
Христонов, Георги Димитров Малко градище изселване
Христонов, Димитър Георгиев Малко градище изселване
Христонова, Милка Христова Малко градище изселване
Хубенов, Атанас Петев Болярово убит 26.7.1945 земеделец
Хубчев, Георги Горски извор репресия неуточнена 2.5.1945 земеделец
Цветков, Тодор Делчев Шишманово емигрирал 1950
Цонев, Сотир Хасково осъден 3.5.1905 търговец
Цъклев, Дойчин Пловдив осъден от НС Х-во 14.10.1944 военен и журналист
Чобанов, Петко Георгиев Сив кладенец убит 8.10.1969
Чакалдакова, Сийка Стефанова Райкова могила изселване
Чакалов, Ангел Иванов Бодрово осъден 28.4.1945
Чакалов, Георги Тодоров Хасковско ТВО Белене 1951-1953
Чакъров, Петър Атанасов Сладун безследно изчезнал
Чакъров, Недялко Ангелов Славяново емигрирал 1946
Чакъров, Никола Тодоров Свиленград ТВО 1951
Чакъров, Динчо Николов Димитровград ТВО Белене 1948 и 1949-1953
Чакъров, Димитър Георгиев Железари осъден от НС Пловдив 1945 редник
Чакъров, Яни Савов Малки воден емигрирал 1949
Чалбуров, Георги Киряков Хасково осъден от НС София, Белене 1945 тютюнотърговец и нар. представител
Члабуров, Тодор Киряков Хасково ТВО Ножарево 1949 тютюнев експерт
Чалъков, Жеко Господинов Хасково изключен от гимназия ученик
Чанев, Кирил Христов Свиленград ТВО Перник 1947-1948
Чанков, Георги Иванов Хасковско изселване
Чанкова, Марина Димова Хасковско изселване
Чаушев, Георги Студена осъден земеделец
Челебиев, Каро Радев Свиленград осъден 1954 и 1956
Челебиев, павел Костадинов Хасково осъден 1946 търговец
Чернев, Андон Иванов Димитровград в нелегалност 1949
Чикалов, Димитър Танев Любимец емигрирал 1949
Чилев, Никола Стоянов Орешец ТВО Белене
Чилев, Стоян Николов Орешец изключен от гимназия ученик
Чолаков, Кирчо Тодев Орлово убит 1951 земеделец
Чолаков, Димитър Христов Грозев Белополяне емигрирал 1951
Чолаков, Димо Петев Малево пребит 1951 земеделец
Чолаков, Боньо Костов Странско ТВО Ловеч 1949 горянин
Чолаков, Тенчо Костов Странско ТВО Белене 1949 горянин
Чолаков, Коста Тодоров Странско осъден
Чолакова, Анка Невенова Малево изселване
Чотов, Христо Костадинов Езерово безследно изчезнал 14.9.1944
Чорбаджийски, Христо Атанасов Сив кладенец емигрирал 1949
Чувалев, Георги Станков Конници изселване
Чукурлиев, Георги Петков Хасково убит 12.9.1944 офицер
Шатровски, Асен Дупница безследно изчезнал 1945 Околикийски полицейски инспектор в Харманли през 1925 г.
Шашманов, Тодор Николов Хасково ТВО Перник 1948-1949
Шейтанов, Здравко Иванов Хасково Белене, осъден от НС Х-во 1945 полицейски разузнавач
Шериф, Сюлейман Аптула Татарево изселване
Шериф, Хава Махмуд Татарево изселване
Шиваров, Стефан Жеков Хасково отнето право на пенсия адвокат и кмет на Хасково
Шидеров, Никола Димитров Устрем осъден 1957-1958
Шидеров, Коста Ангелов Върбово безследно изчезнал 1951
Шидеров, Кръстю Митев Върбово безследно изчезнал
Шидеров, Георги Илиев Върбово безследно изчезнал 31.8.1951
Шидеров, Милю Атанасов Димитровче емигрирал 1950
Шишков, Христо Колев Хасково безследно изчезнал 25.9.1944 околийски съдия
Шишков, Боян Хасково безследно изчезнал 1944-1945
Шопов, Продан Хасково уволнен БРСДП и окол съдия
Шопов, Ангел Атанасов Любимец изселване
Шопов, Йордан Костадинов Любимец емигрирал 1948
Шопова, Марийка Димитрова Любимец изселване
Щерев, Щерю Демирев Татарево осъден за опит за бягство 1949-1952
Щерев, Георги Стойчев Черничене ТВО Белене 1951-1953
Юзеир, Мехмед Дуран Хасково осъден 1986-1987
Юмер, Анифе, Иляз Кладенец изселване
Юнаков, Тодор Христов Ивайловград в нелегалност 1947 горянин
Юруков, Тодор Господинов Свиленград уволнен 29.12.1947 адвокат
Юруков, Васил Хасково емигрирал горянин
Юрданов, Юрдан Хасково осъден 1946 николапетовист
Юсеинов, Мюмюн Сюлейманов Караманци осъден 1984-1986
Юсуф, Фаим Юмер Караманци осъден 1984-1986
Юсуф, Мюмюне Мюмюн Хасковско изселване
Юсуф, Кабил Халим Хасковско осъден 1982-1984
Юсуфов, Илияз Юмеров Хасковско изселване
Юсуфов, Кадир Садулов Големанци емигрирал 1948
Юсуфова, Емете, Юмерова Хасковско изселване
Ябанджиев, Тодор Атанасов Иванов Свиленград емигрирал 1949
Яваджиев, Никола Димитрова Лъджа изселване
Яваджиева, Станка Николова Лъджа изселване
Яваджиев, Борис Николов Лъджа изселване
Ямаджиев, Иван Танев Хасковско осъден 1945 земсист
Янакиев, Яни Георгиев Малево осъден 1958 земеделец
Янакиев, Янаки Христов Любимец изселване
Янакиев, Вълкан Христов Любимец емигрирал 1949
Янакиев, Васил Панов Орлов дол репресия неуточнена
Янакиев, Димитър Михайлов Свиленград емигрирал 1950
Янакиева, Йорданка Илиева Любимец изселване
Янев, Вакрил Колев Болярово емигрирал 1945 земеделец, гл. редактор на в. Клас и околийски секретар на БЗНС
Янев, Яни Гочев Брод осъден 1946 земеделец
Янев, Гочо Янев Брод осъден 1946 земеделец
Янев, Яни Вълчев Тополовград осъден за опит за бягство 1964 заварчик
Янев, Георги Любимец убит при опит за преминаване на границата апр.48 ученик
Янев, Бойко Тополовград емигрирал май.55 николапетковист, горянин
Янев, Слави Христов Лозен изселване
Янев, Димитър Трифонов Лозен изселване
Янев, Георги Петров Покрован изселване
Янев, Атанас Срем безследно изчезнал 27.9.1944 свещеник
Янев, Койно Троян осъден николапетковист
Янев, Злати Троян осъден николапетковист
Янева, Митра Вангелова Лозен изселване
Янева, Мария Илиева Покрован изселване
Янков, Стефан Болярово осъден 1949 горянин
Янков, Георги Петров Хасково осъден 1949 индустриалец
Янков, Георги Русков Свиленград емигрирал 1949
Янков, Ангел Проданов Болярово осъден 1949 николапетковист
Янков, Костадин Георгиев Драбишна емигрирал 1950
Янчев, Янчо Русев Оряхово ТВО Росица 1944-1945
Янчев, Теню Книжовник арестуван подофицер и земеделец
Янчев, Васил Харманли в нелегалност горянин от възрожденска фамилия
Яалабукова, Недялка Ташева Хасково изселване 20.4.1951-15.9.1953
Япанджиев, Аврам Тенев Лъджа емигрирал 1949
Япанджиев, Петър Николов Лъджа емигрирал 1949
Ясенов, Мартин Сребринов Хасковско осъден 1984-1985
Желязка Ябълково осъдена 1948 горянин
Господин Пъстрогор осъден 1958 земеделец
Автор

Д-р Веселина Узунова

All stories by: Д-р Веселина Узунова
X