Приказка за Левски

504 360 РИМ-Хасково

Днес в музея се радвахме на едни от най-малките ни посетители. 60 деца от подготвителна група дойдоха да чуят приказка за Васил Левски. Децата показаха огромен интерес към експозиция „Възраждане“ и бяха много впечатлени от изложените стари пушки, униформи и сребърни монети. Най-важното обаче е, че всички запомниха кой е Левски и какво е неговото дело.

Автор

РИМ-Хасково

All stories by: РИМ-Хасково
X