Първият експонат за 2017 г.

150 150 РИМ-Хасково

Първият експонат за 2017 г., който постъпи в РИМ-Хасково в отдел „Нова история на България” е механичен грамофон, произведен в началото на 30-те години на ХХ в. Той принадлежи към първото поколение съвременни уреди в българския бит от първата половина на ХХ в. По това време предприемчиви български музиканти създават първите български грамофонни фирми. Механичните грамофони се сглобяват в България с чуждестранни части и се продават под различни търговски марки. Постъпилият  в музея грамофон е производство на американския гигант „Zenith”. Едновременно с грамофона, в музея постъпи и грамофонна плоча с изпълнения на народната певица Вълкана Стоянова. Плочата е производство на АД „Симонавия” – дружество, създадено през 1934 г. от първият български дипломиран пилот о.з. майор Симеон Петров (1888 – 1950). Той основава в София акционерно дружество, чието име идва от „Симеон” и „авиатор“ и е с предмет на дейност търговия и производство на грамофонни плочи.

Автор

РИМ-Хасково

All stories by: РИМ-Хасково
X