Проект CB005.2.21.063, финансиран от INTERREG-IPA CBC Bulgaria – Turkey 2014-2020

150 150 РИМ-Хасково

Регионален исторически музей-Хасково и Търговска камара в Кешан подписаха договор за финансиране по оперативна програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020 г. Проектът „Транс-Тракийска връзка“ цели да създаде информационна система, която значително ще увеличи туристическата активност и цялостния обмен на хора и подобряване на качеството на живот в районите на Одрин и Хасково. Дейностите по проекта ще предоставят възможности за нови съвместни усилия за опазване и популяризиране на културното наследство в двата региона. Тази гео базирана система ще задоволи следните нужди на професионалисти, граждани и бизнес в трансграничния регион чрез:

  • Създаване на цифрова карта на двата региона и пространствена идентификация и географски анализ на местоположението на паметниците на културата;
  • Информацията за атракциите ще бъде подкрепена от визуализация, снимки и съдържание и 3D модели за по-значими паметници;
  • Информация за културните и туристически атракции ще бъде публикувана на специално създадени геопортали, за да се осигури бърз достъп за потребителите (граждани, туристи, бизнес и др.);
  • Повишена информираност на населението, бизнеса и посетителите за опазването и рационалното използване на културните ресурси;
  • Зелените и еко пътеки ще бъдат локализирани на карти заедно с наличните маршрути и транспорт;
  • Възможности за актуализиране на информацията, визуализация и популяризиране на региона;
  • Бърз достъп до важна информация и вземане на информирани решения.

В резултат на инсталираната „облачна“ ГИС платформа в Регионалния исторически музей-Хасково и в Търговско-промишлената камара Кешан ще бъде постигната интегрирана база данни от културни ресурси чрез въвеждане на съвременни интерактивни информационни технологии и създаване на уеб базирани приложения за популяризиране на културно-историческите паметници на територията на региона на ТБ. В териториален аспект информационната система обхваща всички културно-исторически забележителности в Хасково и Кешан.

Разширената реалност ще подобри естествената среда или ситуации и ще предложи обогатено възприятие с традиционни костюми от Транзграничния регион. Всяка една от дейностите има за цел да увеличи туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване и представяне на природното, културно и историческо наследство.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Автор

РИМ-Хасково

All stories by: РИМ-Хасково
X