Monthly Archives :

март 2021

Колоната на Иван Асен при с. Клокотница и тържествата за 700-годишнината от Клокотнишката победа

Битката при река  Клокотница през 1230 г. и съкрушителното поражение, което българските войски нанасят над епирския деспот Теодор Комнин, е събитие, което остава паметно за Хасково и региона от векове до днес. Легенда разказва, че след битката ранените български войници се лекували край минералните извори  в днешните Хасковски минерални бани в крепостта Св. Дух. През…

read more

Избори по български – минало незапомнено

Избирателна  традиция в България води своето начало още когато страната ни е част от Османската империя.  С учредяването на Българската екзархия през 1870 г. и нейния Привременен съвет, се пристъпва към подготовка на избори за провеждане на първия български църковно-народен събор. Кампанията, макар и първа в дотогавашното българско битие, протича  изпъстрена от страсти и комплоти.…

read more

Списък на безследно изчезналите и убити без присъда между 9.9.1944 г и 31.12.1944 г.

Абаджиев, Вълко Доганхисар убит без присъда 14.9.1944 убит заедно с жена си на улицата в с. Орешец Ангелов, Петър Пенчев Равногор разстрелян 12.9.1944 царски офицер Андонов, Ангел Хасково убит без присъда 3.11.1944 полицейски началник Андонов, Андон Василев Кукуш безследно изчезнал 26.окт.44 свещеник Антонов, Драган Ефтимов Раковски безследно изчезнал 2.окт.44 Андреев, Данъо Петков Черноконево безследно изчезнал…

read more
X