Monthly Archives :

септември 2023

Гробницата край с. Текето е свързана с Одриското царство

600 268 РИМ-Хасково

В резултат на всеотдайната работа на екипа на доц. Нехризов гробницата в надгробната могила до село Текето вече е открита. За да се достигне до нея обаче беше необходимо първо да се проучи част от средновековен некропол, който е разположен върху могилата. Разкрити са седем гроба с ориентация изток – запад, изградени и покрити с…

read more
X