Monthly Archives :

март 2024

ХАСКОВЛИЙКАТА – МОДЕРНО ОБЛЕЧЕНА И В ДАЛЕЧНОТО МИНАЛО

150 150 РИМ-Хасково

Доц. д-р Георги Граматиков Дамското облекло заема съществена част от бита и културата на хасковската жена през Възраждането, след Освобождението, до средата на ХХ в. То преминава през различни етапи и се променя динамично, съобразно модните течения през годините. Хасковлийката държи да е прилично облечена, да бъде както се казва в крак с модата и…

read more
X