Прессъобщение

600 400 РИМ-Хасково

На 19.10.2020 г. от 10:30 часа в Регионален исторически музей – Хасково, ет. 3, се проведе пресконференция по проект „Културна съкровищница“, финансиран от програма „Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция“. Проектът стартира през август 2020 г. е с продължителност 15 месеца. Партньори в изпълнението на дейностите са Хасковският регионален исторически музей и Областната дирекция по култура и туризъм в Къркларели, Турция.

Автор

РИМ-Хасково

All stories by: РИМ-Хасково
X