Проект CB005.2.23.013, финансиран от INTERREG-IPA CBC Bulgaria – Turkey 2014-2020

150 150 РИМ-Хасково

Регионален исторически музей-Хасково и Областната дирекция по култура и туризъм в Къркларели подписаха договор за финансиране по оперативна програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020 г. Проектът „Културна Съкровищница“ цели да създаде условия за устойчиво развитие на мрежата за туризъм от двете страни на границата чрез провеждане на инициативи повишаващи обществената осведоменост и насърчаващи устойчивото използване на природното, историческото и културното наследство в региона.

Регионът е богат на крепости, мегалити и други археологически обекти, които могат да осигурят солидна основа за устойчиво сътрудничество не само между местните културни институции, но и сред другите заинтересовани страни, участващи в предоставянето на туристически услуги. Проектът планира ефективно да използва тази възможност, като за целта ще се проведе проучване и събиране на необходимата информация, и нейното разпространение.

Повишаването на осведомеността, създаването на нови атракции, съчетаващи удоволствието от посещението на културни обекти с добри кулинарни изкушения, отлични местни вина и комфортни условия за пътуване и отдих е не само възможно, но и задължително условие за развитие на културния туризъм и сътрудничеството в трансграничната област.

Партньорството ще осигури комплексна услуга и постигане на по-добро удовлетворение на туристите. Проектът предвижда идентифициране на партньорите и обединяването им в устойчива трансгранична мрежа, която ще развива и обслужва две трансгранични туристически дестинации. Тези дейности ще осигурят допълнителни канали за комуникация, които ще предоставят информация на туристите, интересуващи се от културни и исторически забележителности.

Обединяването на усилията на голям брой специалисти в областта на културно-историческото наследство е гаранция за успех не само за подобряване на публичността, осведомеността и достъпа, но и за засилване на културния обмен в трансграничния регион между България и Турция.

Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца.

 

Автор

РИМ-Хасково

All stories by: РИМ-Хасково
X