Творчески и образователни работилници

566 400 РИМ-Хасково
През месец ноември стартираме с първите работилници за представяне на културно- историческото ни наследство базирани на метода учене чрез правене и игра.
Работилниците ще продължат до месец април 2024 година и ще се провеждат в РИМ-Хасково, Кирково училище и Шишманова къща.
Заниманията са съобразени с възрастта и учебната програма на учениците от 4-ти, 5-и и 7-ми клас и са възможност за провеждане на изнесени часове по час на класа, гражданско образование, история и предприемачество като участието на децата е напълно безплатно.
Дейността е насочена към опознаване на най-значимите и интересни експонати във фонда на музейните експозиции, недвижимите културни ценности, исторически събития и личности, традиции и нематериално културно наследство като се използват похватите на интеракцията, изкуството и технологиите и ще допринесе за формиране на граждански компетентности като патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие зачитайки интеркултурния диалог.
Графика, темата и ментора на работилниците са публично достъпни в календара на проект РЕВИТА:
Получаване на допълнителна информация и записване за участие става по следния начин:
– чрез лично съобщение на страницата ни във фейсбук https://www.facebook.com/REVITAculture;
– чрез запитване по email: haskovomuseum@gmail.com;
– чрез подаване на електронна заявка през линка: https://forms.gle/Pn6UPUt4srjk3J3T8
Заявките ще се приемат по ред на подаване и първите по време ще са първи по право. Нека записването започне сега!
РЕВИТА е инструмент за подобряване на условията и качеството на представяне на богатия музеен фонд на РИМ – Хасково чрез прилагане на интерактивни методи и предприемачески подход, с които да се засили интересът към дейността на музея от страна на широката публика и да се подобри управлението на културното наследство. В рамките на проекта се реализират мерки за ревитализиране на музейни експозиции, разработване на образователни програми и инициативи за привличане на нови публики, вкл. от етническите и културните малцинства.
Проект BGCULTURE-1.001-0019-C01 „РЕВИТА“ с бенефициер Регионален исторически музей – Хасково (РИМ – Хасково) и партньори Алианс за регионално сътрудничество и развитие (АРСР) – България и NORTH CONSULTING – Исландия се реализира по Програма РА14 “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, с финансовата подкрепа от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Автор

РИМ-Хасково

All stories by: РИМ-Хасково
X