Проект „РЕВИТА“

ЗАГАДКИ И ИСТОРИИ В МУЗЕЯ

150 150 РИМ-Хасково

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ХАСКОВО ПРЕДСТАВЯ ДОКУМЕНТАЛНАТА ПОРЕДИЦА „ЗАГАДКИ И ИСТОРИИ В МУЗЕЯ“ Серийният филм представя културно-историческото наследство на Хасковския край в 10 епизода с 20 подбрани от сценаристите теми. Старт на дейностите беше даден през септември 2022 г. като част от проект РЕВИТА, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Режисьор и…

read more

Творчески и образователни работилници

566 400 РИМ-Хасково

През месец ноември стартираме с първите работилници за представяне на културно- историческото ни наследство базирани на метода учене чрез правене и игра. Работилниците ще продължат до месец април 2024 година и ще се провеждат в РИМ-Хасково, Кирково училище и Шишманова къща. Заниманията са съобразени с възрастта и учебната програма на учениците от 4-ти, 5-и и…

read more

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

150 150 РИМ-Хасково

от 13,00 часа на 30 септември 2022 г., КИРКОВО УЧИЛИЩЕ, град Хасково Събитието се реализира в рамките на Проект BGCULTURE-1.001-0019-C01 „РЕВИТА“ с бенефициент Регионален исторически музей – Хасково, финансиран от ПРОГРАМА РА 14 „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО”, Приоритетна ос „Подобрено управление на културното наследство“, Процедура BGCULTURE-2.001 ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО…

read more

Проект BGCULTURE-1.001-0019-C01 „РЕВИТА“

150 150 РИМ-Хасково

Проект „РЕВИТА“ е инструмент за подобряване на условията и качеството на представяне на богатия музеен фонд чрез прилагане на интерактивни методи и предприемачески подход, с които да се засили интересът към дейността на Регионален исторически музей – Хасково от страна на широката публика и да се подобри управлението на културното наследство. Проектът съдейства за постигане…

read more
X