BULGARIA – TURKEY IPA CBC PROGRAMME

150 150 РИМ-Хасково

Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) се финансира от Европейския съюз чрез фонда на ИПП и съ-финансиране от България и Турция чрез държавния бюджет. Програмата е своеобразно продължение и надграждане на програмите „Инициатива външни граници” и ФАР – Трансгранично сътрудничество между България и Турция.

РИМ Хасково участва по проекта Обща идентичност, обща история, заедно с

 1. Водещ партньор – Регионален музей – Хасково
 2. Дирекция култура и туризъм – Киркларали, Турция

Специфични цели

 • Укрепване на устойчивото икономическо развитие в трансграничната област въз основа на силните страни;
 • Подобряване на общото социално развитие и насърчаване на социалното сближаване между хората и общностите;
 • Подобряване на качеството на живот чрез ефективно използване на общите природни ресурси, както и опазване на природните, културни и исторически ценности.

Резултати

 • Обновена и разширена зала за експозиция Археология;
 • Промоционален филм по проекта;
 • Концепция за развитие на транс-граничен туристически продукт;
 • Международен фестивал „Знаци от миналото- стожери на бъдещето”
 • Двуезична книга „Исторически забележителности в Хасково и Киркларели“;
 • Други промоционални материали

Гледайте филма по проекта

Автор

РИМ-Хасково

All stories by: РИМ-Хасково
X